12 okt 2021 klocka 15.00 - 18.00

Fållbete för att gynna både mångfald och produktion - fältvandring!

Kan vi öka intäkterna på naturbetesmarkerna och samtidig behålla de kulturella och biologiska värdena? Torka, upptrampade marker, dålig avkastning, parasiter och ogräs är utmaningar vi möter i betesdriften. Hur kan vi vända dem till vår fördel?

Tillsammans med My Rask, Länsstyrelsen Skåne besöker vi lantbrukarna Hanna och Olof Sjöholm på en del tillhörande deras gård i Skillingaryd och tittar på beten och diskuterar åtgärder som kan leda till bättre tillväxt, minskat parasittryck, bättre framförhållning, minskade utgifter och en förbättrad klimatanpassning. Målet är hållbara lantbrukare, hållbar miljö och hållbara djur!

Kursen är i fält så klä dig varmt och ta också med eget fika. Antalet platser är begränsat till 24 personer med möjlighet att dela in i mindre grupper. Först till kvarn gäller, men är det fullt och du vill stå på en reservlista går det bra att kontakta nedanstående.

Viktig information för minskad smittspridning

För att minska risken för smittspridning följer vi FoHM:s rekommendationer och ber dig:

  • Stanna hemma om du inte är helt fri från symptom
  • Samåk endast med personer du normalt umgås med, till exempel familjemedlemmar
  • Håll avstånd, minst två meter, till andra personer under dagen

Vi tillhandahåller handsprit på plats.

VAR:
Vi träffas hos Olof och Hanna Sjöholm, Björkefors i Skillingaryd. Mer detaljerad karta skickas till anmälda deltagare.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
10 okt 2021

Anmäl dig

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Natur och landsbygd

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald. De kan också orsaka stora negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Om oss

Stoppa afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Genom att kasta ditt matavfall i soptunnor som vildsvin inte kommer åt är du med och stoppar smittan.

Miljö och vatten

Klimat och energi

FN:s senaste klimatrapport belyser stora utmaningar kring den globala uppvärmningen. Energi- och klimatfrågor är några av Länsstyrelsens viktiga uppgifter.

Om oss

Samla på platser

Vill du få nya tips på intressanta natur- och kulturområden i din närhet? Här kan du hitta en karta och krysslista över intressanta natur- och kulturområden i din närhet.

En låda med förnödenheter som behövs vid en kris.

Samhälle

Eget ansvar vid kris

Vid en större samhällsstörning behöver alla hjälpas åt. Vad har myndigheterna för ansvar och vad är ditt egna ansvar vid en kris?

Man och kvinna vid en lapptopp

Om oss

Jobba hos oss

Är du intresserad av samhällsfrågor och vill vara med och bidra till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle?