Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

22 nov 2021 klocka 11.30 - 13.00

Sjukvårdens ansvar för våldsutsatta äldre

Äldre kvinna i halvkroppssbild som tittar åt höger

Under denna lunchföreläsning får du lära dig mer kring metoder för att upptäcka våld bland äldre inom sjukvården. Föreläsningen är en del av en vecka fri från våld och orange Week.

Föreläsare
Johanna Simmons är ST-läkare i geriatrik och adjungerad lektor vid Linköpings Universitet. Hon är forskningsledare för REAGERA Länk till annan webbplats.-projektet vars långsiktiga mål är att ta fram metoder för att förbättra vården och omsorgens upptäckt och omhändertagande av äldre personer som är eller har varit utsatta för olika typer av övergrepp.

Innehåll
Under föreläsningen kommer Johanna prata om vad övergrepp mot äldre är, dess riskfaktorer och konsekvenser för hälsan. Hon kommer också ge tips på hur man kan som vård- och omsorgspersonal kan prata med äldre personer om övergrepp samt introducera screeningformuläret REAGERA-S som kan användas för att upptäcka utsatthet.

Arrangör
Under En vecka fri från våld 2021 erbjuder länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg digitala föreläsningar om våldsförebyggande metoder. Föreläsningarna är kostnadsfria och vänder sig i första hand till dig som är yrkesverksam inom dessa län. Mer information om övriga föreläsningar Länk till annan webbplats.

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

VAR:
Via digital länk
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt