Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

15 okt 2021 klocka 09.00 - 12.00

Digital kvinnofrid

Öga med ett fingeravtryck

IT- och informationssäkerhet är en viktig del av arbetet med våldsutsatta personer i nära relation. Dagens teknik ger nya utmaningar i att bedöma risk och skydd för ytterligare våld. Genom denna föreläsning vill vi ge dig en möjlighet att få mer kunskap inom området.

Digital teknik utgör en ny arena för våld i nära relationer. Via en smartphone, dator eller onlinekonton är det lätt för förövare att hota, övervaka och kontrollera sin partner och/eller sina barn. För att kunna göra gedigna säkerhetsbedömningar behöver yrkesverksamma ha kunskap om hur teknik kan användas för att utöva våld.

I projektet Digital kvinnofrid utbildar IT-säkerhetsföretaget Sentor och Uppsala Kvinnojour yrkesverksamma i digitalt våld och säkerhetsarbete. Genom denna föreläsning anordnar Länsstyrelserna i Jönköping, Kalmar, Blekinge, Halland och Kronoberg län tillsammans med Sentor en digital utbildning inom ramen för projektet.

Tid och plats
Fredagen den 15 oktober kl 9-12 via digital länk

Målgrupp
För dig som är yrkesverksam eller arbetar idellt med personer som är utsatta för våld i nära relationer.

Länsstyrelsen förebehåller sig rätten att omfördela platser vid fullbokad föreläsning i relation till föreläsningens målgrupper.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
11 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt