Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

27 okt 2021 klocka 09.00 - 16.00

Vägen framåt - pandemin och de mänskliga rättigheterna

Människor

En digital konferens om coronakrisens följder för jämlikheten och de mänskliga rättigheterna. Experter inom civilsamhället, forskningen och offentlig sektor ger olika perspektiv på nulägesbilden och vilka insatser som krävs för att reparera skador och förebygga uppkomsten av nya. Betoningen ligger på regionala och lokala förhållanden.

Konferensen tillmötesgår ett utbrett behov av att dela kunskaper och erfarenheter om utvecklingen kring samhällets grundläggande värden under och efter coronakrisen. Det blir samtidigt ett viktigt steg för en fördjupad dialog mellan civilsamhället, kommuner, länsstyrelser och andra intresserade aktörer om vägen framåt.

Programmet erbjuder både regionala och lokala perspektiv, med nationella och europeiska utblickar, samt en ordentlig rundtur i pandemins konsekvenser för olika rättigheter och grupper i befolkningen, innan det är dags för eftermiddagens inventering av motsvarande styrmedel och metoder. 25 personer deltar i programmet under dagen och bland dem flera framstående ledare och experter.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är verksam inom civilsamhället, forskningen, näringslivet eller offentlig sektor med uppgifter som berör de regionala och lokala nivåerna.

Preliminärt program

9.00 - 10.30

 • Inledning
  Hanna Gerdes, Moderator, Sven Erik Österberg, Landshövding i Stockholms län, Johann Knigge, Nationell chef, Svenska Röda Korset

 • Mänskliga rättigheter och pandemin, utgångspunkter
  Morten Kjaerum, Direktör Raoul Wallenberginstitutet i Lund, Elena Namli, Professor Uppsala universitet, Caroline Källner, Överintendent (tf), Forum för levande historia, Charlotte Göller, Folkrättsrådgivare, fonden för mänskliga rättigheter

10.30-12.15

 • Ojämlikheter och pandemin
  Del 1: Olga Persson, Förbundsordförande, Unizon, Christina Heilborn, Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, Marco Helles, Fortbildare, Forum för levande historia
  Del 2: Peter Andersson, kanslichef, SKPF Pensionärerna, Linus Wellander, Utredare, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, Lisa Ivarsbacke, Utredare, Barnombudsmannen

 • Sammanfattning förmiddagen
  Hanna Gerdes, Moderator, Rajia Addo, Rapportör, Ramboll

12.15 - 13.00

 • Lunchpaus

13.00 - 16.00

 • Att leda under kris med mänskliga rättigheter i fokus
  Eva Sobotka, Programansvarig, EU:s byrå för grundläggande rättigheter, Fredrik Jonsson, Krisberedskapschef och Händelsechef covid 19, samverkan i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jelena Drenjanin, Kommunalråd, Huddinge kommun och Ordförande, Europarådets Governance committee

 • Metoder och verktyg
  Karin Neuhaus, Kanslichef, Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället, Kitimbwa Sabuni, Projektledare, Länsstyrelsen i Stockholms län, Örjan Wallin, Krisberedskapsfrågor, Myndigheten för stöd till trossamfund, Jessica Dahlbäck, Utredare, Myndigheten för delaktighet

 • Tankar om vägen framåt
  Hanna Gerdes, Moderator, Rajia Addo, Rapportör, Ramboll , Samt företrädare arbetsgruppen

Programdokument - vägen framåt - pandemin och de mänskliga rättigheterna Pdf, 201.8 kB.

Arrangörer

Konferensens mål och innehåll har utarbetats av en arbetsgrupp med företrädare från svenska Röda korset, Fonden för mänskliga rättigheter, Huddinge kommun, Malmö stad, Forum för levande historia, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och länsstyrelsernas samordnings- och utvecklingsuppdrag i mänskliga rättigheter.

Arbetsgruppen har utsett Hanna Gerdes till dagens moderator och Raija Addo från Ramboll som rapportör för konferensen.

Konferensen kommer att skrivtolkas. Länk skickas ut till anmälda cirka en vecka innan.

VAR:
Digitalt - länk skickas en vecka innan utsatt datum till dig som är anmäld
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt

Tobias Rahm

Nationell samordnare mänskliga rättigheter
Länsstyrelsen Jönköpings län

Telefon 010-223 64 80