Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

19 nov 2021 klocka 09.00 - 16.00

Fördjupande utbildning i behandling av spelberoende

Kronan på Länsstyrelsens vapensköld mot en blå blåbakgrund

Länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län bjuder in till en fördjupande utbildning i behandling av spelberoende. Utbildningen anordnas på efterfrågan från kommuner och regioner i våra län.

Utbildningen i KBT-baserad behandling av personer med hasardspelsyndrom leds av psykolog Liria Ortiz och utgår från manualen ”Till spelfriheten”. Utbild­ningens mål är att lära ut olika pedagogiska verktyg och modeller för att kunna behandla personer med ett överdrivet spelande.

Datum och tid

Utbildningen sker under tre dagar – 11, 12 och 19 november.
Kl. 09:00- 16:00 samtliga dagar.
Plats: Utbildningen ges digitalt via Zoom.

Utbildning i behandling av spelberoende:

Behandling av spelberoende utifrån kognitiv beteendeterapi och manualen Till Spelfriheten erbjuder kognitiva färdigheter och beteendefärdigheter till personer med hasardspelsyndrom för att inleda eller kunna vidmakthålla en inledd eller pågående spelfrihet och inte behöva återfalla i spelet. Manualen har blivit aktualiserad 2018 och utöver de sessioner som ingick från början har det tillkommit tre nya sessioner: Acceptance and Commitment Therapy, ACT för hasardspelsyndrom, känsloreglering och samsjuklighet.  

Utbildningens pedagogik är korta teoretiska introduktioner, demonstrationer, diskussioner om användbarheten av de pedagogiska verktygen, och framförallt övningar, där kursdeltagarna får träna att behandla klienter med ett överdrivet spelande. Utbildningen baseras i hög grad på egen aktivitet såväl före, under som mellan kursdagarna.

Anmälan

Utbildningen är kostnadsfri, då Länsstyrelserna bekostar denna. Anmäld deltagare som uteblir utan skäl får dock betala en avgift på 500 kr. I utbildningen ingår kursmaterial, manualen i PDF-format och ett separat häfte med arbetsmaterial, åhörarkopior i PDF-format och PowerPoint-presentationer som man som kursdeltagare kan använda sig av i sina egna behandlingar.

Program för utbildningsdagarna Pdf, 157.4 kB.

Var:
Utbildningen sker via Zoom, länk sänds till dig som är anmäld.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
04 nov 2021

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt