24 aug 2021 klocka 17.00 - 18.00

Föreläsning - Om hon varit en man

Ett Jönköpings län för alla

Under Qom Ut veckan den 23-29 augusti kommer Uppsala kvinnojour att föreläsa om våld i samkönande relationer.

Våld i kvinnors samkönade relationer har i såväl svenska som internationella undersökningar visat sig vara ungefär lika vanligt som mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Ändå är det få av dessa kvinnor som söker stöd hos myndigheter eller ideella organisationer. Mot bakgrund av detta skrevs boken Om hon varit man; för att erbjuda yrkesverksamma en kunskapsfördjupning om kvinnors våld mot kvinnor, och därmed en möjlighet att tillgodose ett gott bemötande och en inkluderande verksamhet.

Under Qom Ut veckan kommer Cecilia Simander, Uppsala kvinnojour, att föreläsa kring detta ämne.

Tisdagen den 24 augusti kl 17-18

Föreläsningen kommer att genomföras digialt och läggas på denna webbplats cirka en vecka innan arrangemanget.

Anmäl dig nedan om du önskar få länk och påminnelse skickad till din epost.

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Anmäl dig

Kontakt