22- 28 nov 2021 klocka 00.00 - 00.00

En vecka fri från våld - Orange week

En vecka fri från våld

Varje år arrangeras en vecka fri från våld i länet. Här samlar vi de programpunkter som erbjuds - kostnadsfritt för dig som vill lära dig mer inom våldsområdet. Välkommen att delta och sprid vidare till den som är intresserad.

Veckan syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Budskapet är att våld går att förebygga.

Under veckan inträffar även den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, Orange day, som FN instiftat. Detta uppmärksammar vi genom att lysa upp länet i färgen orange.

Här kan din verksamhet anmäla programpunkt till det gemensamma programmet.


10.00-11.00 Digital föreläsning Preventionspusslet
Föreläsning med organisationen MÄN. Välkommen till inspirationsföreläsning om Preventionspusslet, som bygger på organisationen MÄN:s samlade kunskaper om våldsprevention, tankar och erfarenheter av förändringsarbete. Mer information - anmälan Länk till annan webbplats.

11.30-13.00 Digital föreläsning sjukvårdens arbete med att möte våldsutsatta äldre
Under föreläsningen kommer forskare Johanna Simmons prata om vad övergrepp mot äldre är, dess riskfaktorer och konsekvenser för hälsan. Hon kommer också ge tips på hur man kan som vård- och omsorgspersonal kan prata med äldre personer om övergrepp samt introducera screeningformuläret REAGERA-S som kan användas för att upptäcka utsatthet. Mer information - anmälan Länk till annan webbplats.

14.00-15.30 Samtal mellan Kerstin Weigl och Jennifer Saado om när pappa dödar mamma. Arrangör: Länsstyrelsen och Jönköpings kommun. Mer information kommer.

15.00-16.00 Digital föreläsning tidsresor heder
Föreläsning med Kalmar läns museum och Kalmar kvinnojour. Välkommen till ett program där vi berättar hur dåtid och nutid kan användas för att skapa en bättre framtid. Mer information - anmälan Länk till annan webbplats.

9.00-10.00 Digital föreläsning Välj att sluta
Välj att sluta är sedan januari 2021 en nationell telefonlinje dit vuxna personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer kan vända sig. Vid seminariet får du reda på mer om hur Välj att sluta arbetar och även om vilka resultat vi uppnådde under pilotprojektet. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

10.00-12.00 Digital föreläsning Rädda barnen våldspreventivt arbete
Förskola och skola är en viktig arena när det gäller att förebygga mäns våld mot kvinnor. Rädda barnen har tagit fram flera olika vägledningar och metoder som kan användas i detta arbete. Kärleken är fri, TMO och stopp min kropp - föreläsning med Rädda Barnen. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

13.00-14.30 Digital föreläsning trygghet och skolan
Lyssna till Stiftelsen Tryggare Sverige som föreläser på temat med utgångspunkt i rapporten ”Trygghet i skolan”. Hur ter sig utsattheten i skolan? Vad är situationell brottsprevention? Hur kan vi förstå och arbeta med den fysiska miljöns påverkan för att öka säkerheten och tryggheten i skolmiljöer? Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

15.00-16.00 Digital föreläsning - våldsförebyggande arbete i skolan
Högsby kommun har under flera år arbetat våldsförebyggande med olika metoder i förskola och skola. Deras arbete har uppmärksammats nationellt som ett gott exempel och under seminariet får ni ta del av deras arbete – deras val av metoder och vilka resultat de gett. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

18.30-20.00 Digital föreläsning - Orange Day MC
Maria Andersson, författare och föreläsare, kommer att föreläsa om vikten av att bryta machokultur och tystnad. Författare till Innanför västen och Mellan väggarna. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

9.00-10.00 Digital föreläsning våldsförebyggande arbete VIP
Välkommen till en föreläsning om VIP-programmet. VIP står för Viktig Intressant Person, och är en metod för att arbeta våldsförebyggande med personer med intellektuella och psykiska funktionsvariationer. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

10.30-12.00 Digtal föreläsning HBTQ - Heder
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF) presenterar under föreläsningen kunskap kring unga hbtq-personers levnadsvillkor och ger en bild av hur dessa ungas utsatthet förstärks av hedersnormer. Du som deltar får exempelvis ta del av kunskap om våldets uttryck och om vad som är specifikt gällande kombinationen hbtq och heder. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

14.00-15.00 Digital föreläsning Våld och alkohol
Alkohol bidrar till mycket av det våld som sker i samhället, såväl gatuvåld som partnervåld och våld mot barn. Sven Andreasson, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet, kommer under föreläsningen fördjupa oss i kopplingen mellan våld och alkohol. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

18.00-19.30
Föreläsning för allmänheten om Tranås kvinnojour Helga. Plats: Biblioteket i Tranås

10.30-11.00 Digital föreläsning medborgarlöften och mäns våld mot kvinnor
Kommunpolis Magnus Areskog beskriver hur kommunpolisen och Borgholms kommun samverkat för att inkludera området mäns våld mot kvinnor i sina medborgarlöften. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

13.00-14.00 Digital föreläsning Machofabriken
Välkommen till ett seminarium med syfte att ge inspiration och introduktion till verktyget Machofabriken, som ägs av Unizon och MÄN. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

13.30-15.15
Elaf Ali - föreläsning för yrkesverksamma. Länk till arrangemang Länk till annan webbplats..

16.00-17.30
Manifestation med anledning av FN:s dag mot mäns våld mot kvinnor. Arrangör: Tranås kvinnojour Helga. Plats: Torget Tranås

18.00
Elaf Ali - föreläsning på Spira. Mer information kommer.

18.30 Digital föreläsning Morgan Alling
Morgan föreläser om att vända en negativ start i livet, med utgångspunkt från sin egna uppväxt som var fylld med svek, lögner, misshandel och utanförskap. Morgan berättar hur han lyckats se på sitt bagage som en fördel och styrka. Minnena kommer man aldrig ifrån, men man kan bli vän med sin historia. Mer information Länk till annan webbplats.

9.00-10.00 Digital föreläsning BRA samtal
BRA-samtal är en modell utformad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga för att uppmärksamma anhöriga barns rätt till information, råd och stöd. Syftet med metoden är att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme. Mer information och anmälan. Länk till annan webbplats.

10.30-12.00 Digital föreläsning Schyssta relationer
Utväg Skaraborg är en verksamhet som utbildar i metoden Schyssta relationer. Denna föreläsning ger dig en bild av hur din verksamhet kan arbeta våldspreventivt mot personer med intellektuellt funktionshinder genom denna metod. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

Anmälan till ovanstående föreläsningar läggs ut i slutet av september

Save the date - digital heldags konferens
Makt, våld & prevention ­– Olika perspektiv i arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor infaller den 26 november och är en del av En vecka fri från våld.

Bekräftade talare
– Katarina Wennstam (journalist, författare och debattör)
– Sibel Korkmaz (doktor i socialt arbete, Stockholms Universitet)
– Jesper Fundberg (etnolog och lektor på Malmö Högskola)

Arrangörer: Unizon, MÄN, Länsstyrelserna, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Jämställdhetsmyndigheten.

Mer information kommer.

Vecka 47-49

Utställning på Tranås bibliotek om Gömda kvinnor som är en underjordisk rörelse som startade jan 2020, då de fick nog av att vara gömda och glömda. Arrangör: Tranås kvinnojour Helga

Nationella WEBB-utbildningar

Webbkurs mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Länk till annan webbplats.

Webbkurs heder Länk till annan webbplats.

Att upptäcka våld i nära relation - Jönköpings kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Basprogram våld - barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsfilmer

Ett tillvaro fri från våld - om våldsprevention Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till dig som har anmälningsskyldighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Starka känslor - en film från Rädda barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välj att sluta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Orosanmälan - en film från BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En film om Johan och Eva - en film från Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Afsson - en film om funktionsnedsättning och våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bogdan - kan det vara människohandel? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Adam och Julia - sexuell explotering av barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tio minuter om frihet - en film om vardagsheder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

Våga förstå - kommunikatationsverktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stopp min kropp skolmaterial - Rädda barnen Länk till annan webbplats.

Kärleken är fri - Rädda barnen Länk till annan webbplats.

VAR:
Se respektive arrangemang
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 nov 2021

Kontakt