Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

22- 28 nov 2021 klocka 00.00 - 00.00

En vecka fri från våld - Orange week

Siluett av två personer som hoppar med en soluppgång som bakgrund

Varje år arrangeras en vecka fri från våld i länet. Här samlar vi de programpunkter som erbjuds - kostnadsfritt för dig som vill lära dig mer inom våldsområdet. Välkommen att delta och sprid vidare till den som är intresserad.

Veckan syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Budskapet är att våld går att förebygga.

Under veckan inträffar även den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, Orange day, som FN instiftat. Detta uppmärksammar vi genom att lysa upp länet i färgen orange.

I Sverige uppmärksammas Orange Day under den nationella kampanj- och aktivitetsveckan En vecka fri från våld, som fokuserar på hur myndigheter, kommuner, civilsamhälle och andra aktörer kan verka för att förebygga våld.

Vill du vara med och lysa upp din verksamhet, organisation eller företag i färgen orange i samband med Orange week? Du kan belysa en fasad, färgsätta ett väntrum eller en reception. Om du vill veta mer, kontakta oss via sidans kontaktuppgifter.

Här kan du se filmen Orange week i Jönköpings län Länk till annan webbplats.

Här kan du se filmen om länets regionala strategi inom våldsområdet Länk till annan webbplats.

Programmet för veckan uppdateras kontinuerligt. För vissa programpunkter har anmälan passerat för anmälan. Detta är ett urval av aktivteter som genomförs under veckan, håll utkik i din kommun eller på sociala medier.

11:00 - 15:00 Pärldag på Hotell Nissastigen
Engagemang Gislaved anordnar en "pärldag" med försäljning av armband och föreläsning med Maria Andersson som jobbar tillsammans med UN Women. Pärldagen innebär att du kommer dit och pärlar ditt armband eller fler. Varje armband kostar 200kr och vill du inte köpa det själv utan pärla till försäljningen blir vi i Engagemang Gislaved glada och tacksamma för hjälpen med pärlandet av armbandet. Intäkterna från försäljningen går till lokal Maria Jour och UN Women.

10.00-11.00 Digital föreläsning Preventionspusslet
Föreläsning med organisationen MÄN. Välkommen till inspirationsföreläsning om Preventionspusslet, som bygger på organisationen MÄN:s samlade kunskaper om våldsprevention, tankar och erfarenheter av förändringsarbete. Mer information - anmälan Länk till annan webbplats.

11.30-13.00 Digital föreläsning sjukvårdens arbete med att möta våldsutsatta äldre
Under föreläsningen kommer forskare Johanna Simmons prata om vad övergrepp mot äldre är, dess riskfaktorer och konsekvenser för hälsan. Hon kommer också ge tips på hur man kan som vård- och omsorgspersonal kan prata med äldre personer om övergrepp samt introducera screeningformuläret REAGERA-S som kan användas för att upptäcka utsatthet. Mer information - anmälan Länk till annan webbplats.

14.00 -15.30 Fram i ljuset - att motverka prostitution och människohandel
En eftermiddag med föreläsning och samtal kring vårt gemensamma ansvar att motverka prostitution och människohandel. Här får du möjlighet att bland annat lyssna till Regionskoordinatorerna som arbetar mot prostitution och människohandel i Jönköpings län. Plats: Fokus, Stadsbiblioteket Jönköping. Arrangör: Jönköpings kommun och Länsstyrelsen. Mer information Länk till annan webbplats.

14.00-15.30 INSTÄLLT - Barnen som blev kvar - när pappa dödar mamma

14.00-18.00 Alternativ till våld Acecs - entre A
Våld i nära relationer är ett av våra största folkhälsoproblem. ATV Jönköpings län kommer under vecka 47 finnas på asecs (entré A) för att informera om sin verksamhet och om våld i nära relationer. ATV Jönköpings län erbjuder stöd och behandling till personer som utövat någon form av våld, tidigare varit utsatt för våld i nära relation och barn/ungdomar som upplevt våld.

15.00-16.00 Digital föreläsning tidsresor heder
Föreläsning med Kalmar läns museum och Kalmar kvinnojour. Välkommen till ett program där vi berättar hur dåtid och nutid kan användas för att skapa en bättre framtid. Mer information - anmälan Länk till annan webbplats.

18.30-20.00 Carla Saado kunde levt i dag. Hur kan vi förhindra att mammor mördas av sina barns pappor?
Liberalerna i Jönköping bjuder in till samtal med medverkande Jonathan Saado, Carla Saados son, Magnus Lindgren, generalsekreterare på Tankesmedjan Tryggare Sverige, Ulrika Rogland Advokat specialist på sexualbrott, brott mot barn och våld i nära relation och Johan Pehrson Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson (L) Mer information och anmälan Word, 14.5 kB.

9.00-10.00 Digital föreläsning Välj att sluta
Välj att sluta är sedan januari 2021 en nationell telefonlinje dit vuxna personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer kan vända sig. Vid seminariet får du reda på mer om hur Välj att sluta arbetar och även om vilka resultat vi uppnådde under pilotprojektet. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

10.00-12.00 Digital föreläsning Rädda barnen våldspreventivt arbete
Förskola och skola är en viktig arena när det gäller att förebygga mäns våld mot kvinnor. Rädda barnen har tagit fram flera olika vägledningar och metoder som kan användas i detta arbete. Kärleken är fri, TMO och stopp min kropp - föreläsning med Rädda Barnen. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

12.00-18.00 Alternativ till våld på Acecs - entre A
Våld i nära relationer är ett av våra största folkhälsoproblem. ATV Jönköpings län kommer under vecka 47 finnas på asecs (entré A) för att informera om sin verksamhet och om våld i nära relationer. ATV Jönköpings län erbjuder stöd och behandling till personer som utövat någon form av våld, tidigare varit utsatt för våld i nära relation och barn/ungdomar som upplevt våld.

13.00-14.30 Digital föreläsning trygghet och skolan
Lyssna till Stiftelsen Tryggare Sverige som föreläser på temat med utgångspunkt i rapporten ”Trygghet i skolan”. Hur ter sig utsattheten i skolan? Vad är situationell brottsprevention? Hur kan vi förstå och arbeta med den fysiska miljöns påverkan för att öka säkerheten och tryggheten i skolmiljöer? Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

15.00-16.00 Digital föreläsning - våldsförebyggande arbete i skolan
Högsby kommun har under flera år arbetat våldsförebyggande med olika metoder i förskola och skola. Deras arbete har uppmärksammats nationellt som ett gott exempel och under seminariet får ni ta del av deras arbete – deras val av metoder och vilka resultat de gett. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

18.30-20.00 Digital föreläsning - Orange Day MC
Maria Andersson, författare och föreläsare, kommer att föreläsa om vikten av att bryta machokultur och tystnad. Författare till Innanför västen och Mellan väggarna. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

9.00-10.00 Digital föreläsning våldsförebyggande arbete VIP
Välkommen till en föreläsning om VIP-programmet. VIP står för Viktig Intressant Person, och är en metod för att arbeta våldsförebyggande med personer med intellektuella och psykiska funktionsvariationer. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

10.30-12.00 Digtal föreläsning HBTQ - Heder
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF) presenterar under föreläsningen kunskap kring unga hbtq-personers levnadsvillkor och ger en bild av hur dessa ungas utsatthet förstärks av hedersnormer. Du som deltar får exempelvis ta del av kunskap om våldets uttryck och om vad som är specifikt gällande kombinationen hbtq och heder. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

14.00-15.00 Digital föreläsning Våld och alkohol
Alkohol bidrar till mycket av det våld som sker i samhället, såväl gatuvåld som partnervåld och våld mot barn. Sven Andreasson, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet, kommer under föreläsningen fördjupa oss i kopplingen mellan våld och alkohol. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

14.00 Föreläsning Brottsofferjouren
Brottsofferjouren föreläser om sin verksamhet på Cirkular Centre, Kämpevägen 29, Jönköping

18.00-19.30
Föreläsning för allmänheten om Tranås kvinnojour Helga. Plats: Biblioteket i Tranås

9.30-11.30 Utnyttjad, våldtagen och såld
Inbjudan till föredrag med Paulina Bengtsson som, utifrån sin bok med samma titel, berättar om hur hon för 19 år sedan utsattes för våldtäkter och tvingades in i prostitution och pornografi av en av Sveriges då mest kända sexbrottslingar.
Hon delar med sig av sin historia och sina erfarenheter. Syftet med föreläsningen är att ge kunskap kring sexuellt våld och se kopplingar till psykisk ohälsa. Hon vill även ge verktyg till bemötande, vill bryta myter, förändra attityder och förmedla hopp!
När: Den 25 november 2021 klockan 09.30-11.30
Var : Aulan på Ryhovs Sjukhus i Jönköping (ligger på entréplan)
Mer information och anmälan Word, 74.1 kB.

10.30-11.00 Digital föreläsning medborgarlöften och mäns våld mot kvinnor

Kommunpolis Magnus Areskog beskriver hur kommunpolisen och Borgholms kommun samverkat för att inkludera området mäns våld mot kvinnor i sina medborgarlöften. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

13.00-14.00 Digital föreläsning Machofabriken
Välkommen till ett seminarium med syfte att ge inspiration och introduktion till verktyget Machofabriken, som ägs av Unizon och MÄN. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

13.30 - 15.15 Vem har sagt något om kärlek?
Elaf Ali föreläser för yrkesverksamma kring hennes bok som handlar om att växa upp med hedersrelaterat våld och förtryck. Länk till arrangemang Länk till annan webbplats..

16.00 - 17.30 Manifestation Tranås
Manifestation med anledning av FN:s dag mot mäns våld mot kvinnor. Arrangör: Tranås kvinnojour Helga. Plats: Torget Tranås

17.00 Manifestation Gislaved och biovisning Morgan Alling
Kvinnojouren Maria har en manifestation på Torget, där de pratar om #GömdaKvinnor, sedan tågar de ner till Folkets Hus, där det bjuds på fika. Efter det visas Morgan Allings föreläsning via Youtube i Biosalongen.

18.00 - 19.15 Vem har sagt något om kärlek
Elaf Ali - Vem har sagt något om kärlek? Om att vecka upp med hedersrelaterat våld och förtryck, ett samtal mellan skribeten Elaf Ali och moderator Frida Ohlsson Sandahl på Spira, Jönköpings kommun. Länk till anmälan Pdf, 472.5 kB.

18.30 Digital föreläsning Morgan Alling
Morgan föreläser om att vända en negativ start i livet, med utgångspunkt från sin egna uppväxt som var fylld med svek, lögner, misshandel och utanförskap. Morgan berättar hur han lyckats se på sitt bagage som en fördel och styrka. Minnena kommer man aldrig ifrån, men man kan bli vän med sin historia. Mer information Länk till annan webbplats.


9.00-10.00 Digital föreläsning BRA samtal
BRA-samtal är en modell utformad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga för att uppmärksamma anhöriga barns rätt till information, råd och stöd. Syftet med metoden är att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme. Mer information och anmälan. Länk till annan webbplats.

10.30-12.00 Digital föreläsning Schyssta relationer
Utväg Skaraborg är en verksamhet som utbildar i metoden Schyssta relationer. Denna föreläsning ger dig en bild av hur din verksamhet kan arbeta våldspreventivt mot personer med intellektuellt funktionshinder genom denna metod. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

13.00-15.00 Vem har sagt något om kärlek?
En föreläsning med Elaf Ali, författare till boken ”Vem har sagt något om kärlek?”, Sofie Olovsson, verksamhetsansvarig för Kärleken är fri inom Rädda Barnen och Eksjö gymnasium, genomförare av metoden ”Kärleken är fri” år 2020 samt 2021. Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

8.45 - 16.30 Digital konferens våldsprevention
Konferensen makt, våld & prevention ­– olika perspektiv i arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor infaller den 26 november och är en del av en vecka fri från våld. Medverkande är bland annat Katarina Wennstam (journalist, författare och debattör), Sibel Korkmaz (doktor i socialt arbete, Stockholms Universitet) och Jesper Fundberg (etnolog och lektor på Malmö Högskola)

Arrangörer: Unizon, MÄN, Länsstyrelserna, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Jämställdhetsmyndigheten.

Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.


11:00 och 14:00 Matcher i Orange
Westbo Innebandyklubb (Westbo IBK) dam och herr spelar i orangea matchtröjor där tröjorna auktioneras ut och summan skänks till UN Women.

Utställning Global Violence against women
Eksjö Tjejjour kommer att ha en popup-utställning i tidigare Handelsbankens skyltfönster på Södra storgatan 7 i Eksjö. Utställningen "Global Violence against women" öppnar den 25 november till den 12 december.

Dolda motiv i rampljuset - poddavsnitt om Orange week
Eksjö socialtjänst ger ut en podd som syftar ge information och kunskap om våld i nära relationer. Avsnitten om Orange day släpps den 22 november och finns där poddar finns till exempel Google Podcasts, Spotify och Apple Podcasts.

Tranås kvinnojour Helga - Utställning, vecka 47-49
Utställning på Tranås bibliotek om Gömda kvinnor som är en underjordisk rörelse som startade jan 2020, då de fick nog av att vara gömda och glömda. Arrangör: Tranås kvinnojour Helga.

Hälsohögskolan Jönköpings university - temadag, fredag 26 nov
Hälsohögskolan vid Jönköping University bjuder in studenter som går termin 6 på sjuksköterskeutbildningen, tandhygienistutbildningen och socionomutbildningen till en temadag den 26 november med interna och externa föreläsare som sätter fokus på våld i nära relationer.

Bibliotek i länet
Habo, Gislaved, Gnosjö och Vetlanda bibliotek kommer att uppmärksamma temat med böcker m.m.

Circular Centre
Under veckan kommer produkter och fika att säljas på Orange tema, utauktionering av konstverk med mera. Circular Centre finns på Kämpevägen 29, Jönköping.

Infartsskyltar
Jönköping, Vetlanda med flera kommer att visa veckans budskap på sina infartsskyltar.

Nationella WEBB-utbildningar

Webbkurs mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Länk till annan webbplats.

Webbkurs heder Länk till annan webbplats.

Att upptäcka våld i nära relation - Jönköpings kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Basprogram våld - barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsfilmer

Ett tillvaro fri från våld - om våldsprevention Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till dig som har anmälningsskyldighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Starka känslor - en film från Rädda barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välj att sluta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Orosanmälan - en film från BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En film om Johan och Eva - en film från Polisen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Afsson - en film om funktionsnedsättning och våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bogdan - kan det vara människohandel? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Adam och Julia - sexuell explotering av barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tio minuter om frihet - en film om vardagsheder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

Våga förstå - kommunikatationsverktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stopp min kropp skolmaterial - Rädda barnen Länk till annan webbplats.

Kärleken är fri - Rädda barnen Länk till annan webbplats.

VAR:
Se respektive arrangemang
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 nov 2021

Kontakt