Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

16 sep 2021 klocka 09.00 - 12.00

Universell utformning för social hållbarhet

Bild på anteckningsbok, läsglasögon och mobil som ligger på ett bord

Universell utformning innebär att alla nya tjänster, produkter och miljöer redan från början utformas inkluderande utifrån vetskapen att människor är olika och har olika förutsättningar samt att dessa också varierar för samma person över tid och med olika situationer.

Universell utformning är en av principerna för genomförandet av den nationella funktionshinderspolitiken men också en process för att skapa ett samhälle för alla. Det ingår också som en del i genomförandet av Agenda 2030.

Vi kommer inledningsvis under denna förmiddag träffa myndigheter och forskare för att senare ha möjlighet att fördjupa oss i teman inom antingen universellt utformade arbetsplatser eller universell utformning i upphandlingsprocessen.

Den första delen av förmiddagen vänder sig till dig som är tjänsteperson eller politiker som vill veta mer om universell utformning och hur vi inom våra organisationer kan arbeta med det kopplat till social hållbarhet:

  • Det funktionshinderspolitiska målet (Jessica Dahlbäck, Myndigheten för delaktighet)
  • Universell utformning (Per-Olof Hedvall, Certec)

Andra delen kommer att bestå av två separata workshops där den ena vänder sig till arbetsgivare och HR-personal och den andra till personer som arbetar med upphandlingar.

Föreläsning och workshop i valbara spår (begränsat antal platser):

  • Universell utformning och upphandling (Ellionor Triay Strömvall och Lena Ceesay, Upphandlingsmyndigheten)
  • Universell utformning av arbetsplatser (Daniel Hjalmarsson, Universellt utformade arbetsplatser, SSR)

Konferensen kommer att bestå av två olika delar. Det går bra att anmäla sig till båda eller en endast en av delarna.

Konferensen görs i samarbete mellan Jönköpings kommun, Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

VAR:
Zoom. Länk skickas ut innan mötet.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt