Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

26 maj 2021 klocka 19.00 - 20.30

Klimatåtgärder på gården

Foto: Camilla Zilo, kor

Effektiva och lönsamma klimatåtgärder på gårdsnivå: hur uppnår vi ett hållbart lantbruk, hur beräknar vi klimatavtrycket och hur gör vi för att minska gårdens klimatavtryck?

Denna digitala kurs riktar sig till dig som är mjölkproducent och vill veta hur du kan påverka gårdens klimatavtryck. Du får en inblick i vilka områden på gården som har stor och liten påverkan.

Kursen ger även flera tips på konkreta åtgärder som ger mindre klimatbelastning och förbättrar lönsamheten. Vi tittar på:

  • Mjölk: avkastning, leveransindex, mjölkkvalité
  • Foder: fodereffektivitet, proteineffektivitet, optimerad foderstat, självförsörjandegrad, vikten av grovfoderanalyser, betesstrategi, metanreducerande tillsatser
  • Avel: livslängd, inkalvningsålder, rekryteringsprocent, kalvningsintervall
  • Djurhälsa: smittskydd, celltal och juverhälsa, klövhälsa, kalvhälsa, dödlighet, metaboliska sjukdomar
  • Växtodling: mulljordar, markens bördighet, kolinlagring, biologisk mångfald, avkastning på grödor
  • Gödsel: gödselstrategi, kväveeffektivitet, val av gödselmedel, vikten av att analysera stallgödseln
  • Byggnader och teknik: kokomfort, energisparande åtgärder, flytgödselförvaring, biogas, dieselreducerande åtgärder, vattensparande åtgärder

Föreläsare är Elin Ratcovich, produktionsrådgivare på Växa Sverige.

VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping