Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

11 maj 2021 klocka 09.30 - 11.00

Webbseminarium (förmiddag) - Öka din kunskap om penningtvätt och finansiering av terrorism

Mynt och sedlar

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland anordnar tillsammans med Finanspolisen samt Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism webbseminarium som ska öka dina kunskaper om hur du kan skydda din verksamhet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den 21 april lanseras en nationell riskbedömning som visar hur verksamheter i Sverige riskerar att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram rapporten och visar i den hur olika branscher kan utnyttjas. De branscher som analyserats är de som lyder under penningtvättslagen.

I samband med lanseringen anordnas webbseminarier för verksamhetsutövare som faller under länsstyrelsernas tillsyn. Syftet är att visa hur verksamhetsutövare utnyttjas, hur riskerna för detta ser ut, vad verksamhetsutövare behöver göra för att skydda sig mot dessa risker, samt hur man kan få mer kunskap om penningtvätt och finansiering av terrorism.

Innehåll, målgrupp och deltagande

Innehåll

Webbseminarierna sker vid två tillfällen på samma dag och på denna sida hittar du anmälan till förmiddagen. Varje seminarium har begränsat antal platser - max 285 deltagare per tillfälle, först till kvarn gäller. Länk till webbseminariet skickas den 10 maj.

Målgrupp

Webbseminariet på förmiddagen vänder sig främst till dig som är varuhandlare, konsthandlare eller som driver pantbank.

Deltagande via Zoom

Vi rekommenderar att ladda ner Zoom-programmet eller använda webbrowsern Google Chrome.

09:30 – 09:40 Inledning

Karin Hylander, Gruppchef för Samordningskansliet för åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism.

09:40 – 09:50 Vad är en riskbedömning och vad säger den?

Mikael Eriksson, samordnare, Nationellt underrättelsecentrum.

09:50 – 10:10 Vad visar rapporteringen från din bransch?

Magdalena Belin, strategisk analytiker, Finanspolisen.

10:10 – 10:30 Länsstyrelsernas tillsynsarbete enligt penningtvättsregelverket

Ann-Charlotte Broman, Länsjurist, Länsstyrelsen Västra Götaland.

10:30 – 11:00 Frågor och avslutning

VAR:
Webbseminarium genom Zoom videomöte
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 maj 2021

Kontakt