Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

06 maj 2021 klocka 18.00 - 21.00

Rovfiskseminarium om abborre, gädda och gös

En fiskare i båt som drar upp en stor fisk

Ta del av ett Rovfiskseminarium där du kommer få lära dig mer inom fiske, fiskeribiolog och fiskevård för gädda, abborre och gös.

Under kvällen kommer du att få ta del av aktuellt kunskapsläge inom rovfiskarnas biologi, catch and release, fiskevård och lokal fiskförvaltning.

Seminariet kommer att livesändas i samarbete med Igelkottfilm och FishEco med Jan Ohlsson som programledare. Seminariet går också att se på i efterhand, men då har du inte möjlighet att ställa frågor. Länsstyrelsen i Jönköpings län ansvarar för seminariet, men innehållet är intressant för fiskevårdsområden och sportfiskare i hela Sverige.

 • 18.00 Välkomna, kvällens agenda och syfte Jan Ohlsson och Anton Halldén
 • 18.05 Metodutveckling och fiskets förändring över tid John Zafaradl
 • 18.15 Fisketips och moderna fiskemetoder – John Zafaradl
 • 18.30 Frågestund Fisketips & Metodutveckling och fiskets förändring över tid
 • 18.40 Fiskbiologi och catch and release Petter Tibblin
  - skillnader i arternas fysiologi, påverkan av temperatur och återhämtning
  - vad händer fysiologiskt vid catch and release
  - vad är dödligheten vid catch and release?
  - påverkas arternas beteende av catch and release?
  - potentiell påverkan på ekosystem av catch and release
  - fiskemetodernas förutsättningar och inverkan på överlevnad – hur kan man minimera fiskets effekter av catch and release
 • 19.05 Frågestund Fiskbiologi och catch and release
 • 19.15 Bensträckare
 • 19.25 Gös i Jönköpings län Anton Halldén
  - varför finns det gös i länet?
  - hur ser gösens utbredning ut i länet?
  - dagens syn på gösutsättningar
  - varför har det fångats så många stora gösar i länet?
 • 19.40 Förvaltning av rovfisk Göran Sundblad
  - Hur förvaltas fisket i Sverige?
  - Hur följer man upp fiskbestånd?
  - Varför är förvaltningsmål viktiga?
  - Konkret exempel på lokal gösförvaltning
 • 20.05 Frågestund Gös i Jönköpings län & Förvaltning av rovfisk
 • 20.15 Gäddfiskevård och våtmarker Olof Engstedt
 • 20.25 Film Abborre 2.0 fiskevård för Abborre Sportfiskarna
 • 20.50 Frågestund Fiskevård
 • 21.00 Tack för visat intresse! Slut

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Seminariet är kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
06 maj 2021

Kontakt