19 maj 2021 klocka 09.00 - 15.30

Utbildning i hållbara och innovativa efterbehandlingsåtgärder

Bild på en grävmaskin

Inom tillsynsvägledningsprojektet TVL-cykeln Syd bjuder länsstyrelserna i Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län in dig som miljöinspektör till en digital utbildning inom hållbara och innovativa efterbehandlingsåtgärder av förorenade områden.

Åtgärdsfasen syftar såklart till att minska riskerna med föroreningar i miljön, men själva åtgärden i sig kan också innebära en miljöpåverkan. För att minimera denna påverkan bör flera olika åtgärdsalternativ vägas mot varandra och olika aspekter belysar ur ett hållbarhetsperspektiv.

Denna utbildningsdag kommer att fokusera på hur åtgärder av förorenade områden kan bli mer hållbara och hur annan teknik än traditionell schaktning följt av deponering kan tillämpas i större utsträckning. Under dagen kommer bland annat innovativa tekniker presenteras och hur tillsynsmyndigheten kan arbeta för att bidra till mer hållbara saneringar. Vi kommer även att ta del av exempel på hur andra kommuner och tillsynsmyndigheter har arbetat.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med kommunal tillsyn av förorenade områden. Utbildningen passar dig som nyligen har börjat arbeta med förorenade områden och även för dig som har längre erfarenhet inom fältet.

Ta del av programmet här Pdf, 173.7 kB..

VAR:
Skype-länk och mer information skickas ut inför utbildningen.
KOSTNAD:
Utbildningen är kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt