26 okt 2021 klocka 09.00 - 16.30

Om barns delaktighet – barnrättskonferens med tema demokrati

Två barn som pratar

Välkomna till en helt digital konferens med tema barnrätt och demokrati! Vi fokuserar på barns delaktighet i samhället, på nätet och i sina egna liv och bjuder på en dag fullspäckad av intressanta och spännande programpunkter.

I år är det 100 år sedan Sverige införde allmän och lika rösträtt, vilket ses som startpunkten för den svenska demokratin. Trots detta finns det en stor grupp i samhället som inte får delta i den demokratiska processen: alla som är under 18 år.

Det innebär inte att barn aldrig får göra sina röster hörda eller att de inte ska få vara delaktiga när beslut fattas, i synnerhet när det gäller barnens egna liv. Men får barn verkligen vara med och påverka på riktigt? Och hur ska vuxna se till att barn görs delaktiga?

Dagen innehåller tre spår:

  • Barnets delaktighet i samhället
  • Barnets delaktighet i sitt eget liv
  • Barnets delaktighet på nätet

Fullständigt program kommer senare!

Konferensen riktar sig till dig som jobbar med eller är intresserad av barnrättsfrågor i till exempel socialtjänst, vård, skola, kultur och fritid eller inom ideell sektor.

Arrangörer är Fokusgrupp barnets rättigheter i Jönköpings län, i samarbete med Region Jönköpings län, Jönköping University, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Kommunal utveckling, barnrättsorganisationen Erikshjälpen, Rädda Barnen och Jönköpings kommun.

VAR:
Konferensen sänds digitalt. Länk till konferensen skickas ut till anmälda deltagare 25 oktober 2021.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt