Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

21 apr 2021 klocka 12.30 - 13.30

Mänskliga rättigheter i coronakrisens spår

Två händer

Länsstyrelserna är de högsta civila beredskapsmyndigheterna i respektive län. Vad har de uppmärksammat när det gäller efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i en pandemi? Hur har länsstyrelserna hanterat krisen och vilka människorättsfrågor är viktigast att prioritera när samhället börjar öppna upp igen?

Välkommen till en föreläsning och efterföljande samtal om coronakrisens påverkan på de mänskliga rättigheterna i Sverige. Tobias Rahm, nationell samordnare för länsstyrelsernas gemensamma uppdrag i mänskliga rättigheter, presenterar en översikt över hur läget för några viktiga MR-indikatorer förändrats samt modererar samtalet mellan representanter för tre länsstyrelser som ger sin bild av krishanteringen, utmaningar och prioriteringar inför framtiden.

För att delta på seminariet krävs biljett till MR-dagarna som kan köpas via följande länk Länk till annan webbplats..

Medverkande

  • Daniel Gustafsson, länsråd i Västernorrlands län och kontaktlänsråd för länsstyrelsernas uppdrag i Agenda 2030
  • Tobias Rahm, Länsstyrelsen i Jönköpings län
  • Kristina Körnung, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  • Torbjörn Messing, Länsstyrelsen i Västmanlands län
  • Sara Arlesten, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besök också gärna länsstyrelsernas gemensamma digitala monter Länk till annan webbplats.!

Text

VAR:
Digitalt via MR-dagarna: https://invitepeople.com/seminars/16481
KOSTNAD:
Deltagande på seminarier kräver biljett till MR-dagarna som kan köpas här: https://invitepeople.com/events/12645/
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt