25 maj 2021 klocka 13.00 - 15.30

Workshop Vattnets miljömål

Bild på fyr

Välkommen till workshop Vattnets miljömål

Nu är det dags att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för Vattnets miljömål. Arbetet inleds med en workshop för att identifiera vilka områden som ska vara mest prioriterat för åtgärder. Vad har vi störst potential att påverka inom vårt län? Hur ska vi bemöta de största utmaningarna?

Målgrupp för workshopen är de som är viktiga för genomförandet av programmen som Länsstyrelsen i Jönköping län, Region Jönköpings län, kommunerna med flera.

VAR:
Skype. Länk skickas ut separat innan mötet
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt