03 maj 2021 klocka 09.00 - 11.30

Workshop Hälsans miljömål

Torg omringat av flerfamiljshus

Välkommen till workshop Hälsans miljömål

Nu är det dags att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för Hälsans miljömål. Arbetet inleds med en workshop för att identifiera vilka områden som ska vara mest prioriterat för åtgärder. Vad har vi störst potential att påverka inom vårt län? Hur ska vi bemöta de största utmaningarna?

Målgrupp för workshopen är de som är viktiga för genomförandet av programmen som Länsstyrelsen i Jönköping län, Region Jönköpings län, kommunerna med flera.

VAR:
Skype. Länk skickas ut separat innan mötet.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt