Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

31 mar 2021 klocka 13.00 - 15.00

Covid-19 och utsatta grupper – Vad vet vi och vad kan vi göra tillsammans?

Foto: Camilla Zilo, fika

Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med F-samverkans aktörer bjuder in till en digital konferens för civila samhället.

Kunskaperna om hur pandemin på grund av covid-19 påverkar samhällets mest utsatta ökar allteftersom tiden går. Undersökningar visar att socialt och ekonomiskt svaga grupper i samhället i högre utsträckning tenderar att bli smittade och även sjukare än genomsnittet. Erfarenheter från exempelvis svininfluensan visar också att dessa grupper i mindre utsträckning vaccinerade sig. Länsstyrelsen i Jönköpings län i samverkan med F-samverkans aktörer bjuder därför in civilsamhällets alla organisationer för en gemensam konferens om civilsamhällets roll i pandemin. Syftet är att diskutera hur vi kan samarbeta och tillsammans minska smittspridningen och öka vaccinationsgraden bland medborgarna i vårt län.

Vi inleder med en kort föreläsning av Magnus Karlsson som är professor och chef för Centrum för civilsamhällesforskning och har precis publicerat en artikel om hur pandemin har påverkat personer som lever i utanförskap. Därefter går vi in på lägesbilden i länet och vilka verktyg som civilsamhällets organisationer behöver för att kunna vara en del i kampen mot Covid-19.

Program:

13:00-13:10 Välkommen och syftet med dagen, Fredric Jonsson, beredskapschef, Länsstyrelsen i Jönköpings län

13:10-14:00 Pandemin och ickemottagarna, Magnus Karlsson, professor och chef för Centrum för civilsamhällesforskning

14:00-14:10 paus

14:10-14:40 Vilka verktyg efterfrågar civilsamhället för att kunna vara en del i att minska smittspridningen och öka vaccinationsbenägenheten bland utsatta grupper?

14:40-14:50 Avslut

Var:
Skype. Länk skickas ut till anmälda innan mötet.
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
31 mar 2021

Anmäl dig

Kontakt

Länsstyrelsens stab för hantering av covid-19