Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

05 maj 2021 klocka 14.30 - 16.00

Informationsmöte - en vecka fri från våld

Händer

I november är det dags för En vecka fri från våld och 16 days of Orange. Vill du och din verksamhet vara en del av detta? Välkommen till informationsmöte för att få inspiration till vad er verksamhet kan delta i och bidra med.

Välkommen till en informationsträff inför En vecka fri från våld och 16 days of Orange. Dessa arrangemang är en del av att prida länets vision om ett Jönköpings län fritt från våld, och är ett tillfälle för verksamheter, organisationer och aktörer i Jönköpings län att göra gemensamma satsningar och aktiviteter.

Syftet är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör och hur vi tillsammans kan sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

En vecka fri från våld leds nationellt som ett initiativet av Unizon, MÄN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och Regioner. 16 days of Orange syftar till att uppmärksamma FN:s nationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och där kampanjen 16 days of Orange som initierats av FN Women inspirerar oss till att belysa frågan ytterligare.

Innehåll

  • Information En vecka fri från våld och 16 days of Orange
  • Spridning i länet
  • Aktiviteter, insatser och intiativ - vad kan man göra?
  • Spridning av profilmaterial
  • Övriga frågor

Målgrupp

Informationsträffen vänder sig till verksamheter, myndigheter, organisationer i Jönköpings län.

VAR:
Via digital länk
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
30 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt