16 apr 2021 klocka 08.00 - 12.00

Bra planer och bygglov- del 1

Buss på bro

Välkommen till årets konferens bra planer och bygglov!

I år blir Länsstyrelsens årliga vårkonferens digital och vi provar därför ett nytt upplägg, istället för en heldag, med två halvdagar 16 april och 21 maj. Du kan delta på ett eller bägge tillfällena, men du behöver göra en separat anmälan till varje tillfälle.

Konferensen vänder sig till tjänstepersoner och politiker som arbetar med plan och byggfrågor.

Innehåll 16 april:

  • Fornlämningar – en resurs att räkna med
  • Linköpings arkitekturprogram
  • BUMS – Barns utemiljö i staden
  • Miljökvalitetsnormer för vatten i planeringen

Program 16 april Pdf, 262.3 kB.

Innehåll 21 maj:

  • Vinnare av EU-priset Access City Award 2021
  • Barnkonventionen
  • Anmäl hinder och gör staden tillgängligare
  • Rättssäkra beslut

Anmälan och mer information om programmet den 21 maj


VAR:
Skype, länk skickas ut separat
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
11 apr 2021

Anmäl dig till 16 april

Kontakt