21 maj 2021 klocka 09.30 - 11.30

Workshop ansvarsutredningar

Bild på anteckningsbok och penna

Lär dig mer om ansvarsutredningar i arbetet med förorenade områden

När krav ska ställas i tillsynen på att genomföra undersökningar, utredningar eller åtgärder av förorenade områden, eller om bidrag för genomförande av detta ska sökas från Naturvårdsverket, krävs det att ansvaret är utrett. Att ta fram en ansvarsutredning kan ibland innebära att leta sig fram längs en ganska slingrig väg, men det finns hjälp på vägen.

Målgruppen för utbildningen är inspektörer som arbetar med förorenade områden inom kommun eller länsstyrelse.

Föreläsare är Henrik von Zweigbergk, miljöjurist vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Det anorndas två träffar under våren, du kan delta på bägge eller vid ett av tillfällena.

26 april håller Länsstyrelsen ett webbinarium om att ta fram ansvarsutredningar för förorenade områden. Utbildningstillfället riktas till alla som inte jobbat så mycket med detta innan, eller som jobbar så sällan med ansvarsutredningar att det kan vara till hjälp med en repetition av grundläggande kunskaper. Anmälan till detta tillfälle görs separat.

21 maj anordnas en uppföljande workshop riktad till alla som har en ansvarsutredning under arbete. Här kan du ta upp frågor kopplade till det arbetet, diskutera dem och förhoppningsvis få svar. Workshopen kommer att ske under förmiddagen mellan kl 9:30-11:30.

Program för dagen

  • Kort repetition av regelverket kring ansvarsutredningar och vad en ansvarsutredning ska innehålla
  • Praktiska exempel och diskussion kring frågeställningar i ärenden
  • Avslutning
VAR:
Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
13 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt