Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

08 sep 2021 klocka 00.00 - 00.00

Utbildning Patriark

Maskros

Länsstyrelserna i Jönköping kommer att erbjuda utbildning i riskbedömningsinstrumentet Patriark under hösten 2021.

Målgrupp

Behandlare/handläggare/socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten eller kvinnojour i Jönköping län.

Datum

8 september

Innehåll

Utbildningen riktar sig till behandlare/handläggare som möter personer där det finns en känd eller misstänkt historia av hedersrelaterat våld.

PATRIARK är en guide som består av tre delar och omfattar 15 faktorer. Den första delen täcker fem riskfaktorer beträffande mönstret i det hedersrelaterade våldet. Den andra delen kartlägger gärningspersonen/personernas psykosociala status (fem riskfaktorer) och den tredje delen fokuserar på fem sårbarhetsfaktorer och bakgrund hos offret eller offren. Det finns möjlighet att komplettera med andra överväganden som bedömaren anser är viktiga.

När all information har samlats in och värderats bedöms:
• risk för allvarligt våld
• akut risk för hedersrelaterat våld
• sannolika offer
• andra risker

Utbildare kommer bland att vara Jakob Jansson, beteendevetare och kriminolog

Urval deltagare

På grund av stort utbildningsbehov kommer platser till denna utbildning att fördelas till länets kommuner och kvinnojourer. INGEN MÖJLIGHET ATT ANMÄLA SIG ENSKILT VIA DETTA FORMULÄR.

Utbildningens genomförande – Covid 19

Utbildningen genomförs digitalt med anledning av Covid 19 och Folkhälsomyndighetens restriktioner.


VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 aug 2021

Kontakt