Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

29 sep 2021 klocka 08.30 - 16.00

Freda - grundutbildning

Öga på en kvinna

Detta är en grundläggande utbildning i instrumentet FREDA - farlighetsbedömning. Efter utbildningen kommer du veta mer om instrumentet och hur du använder det på bästa sätt i ditt arbete.

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med våldsutsatta vuxna i nära relation och önskar få kunskap om instrumentet FREDA - farlighetsbedömning. FREDA är ett av Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer.

FREDA-farlighetsbedömning ska vara ett stöd i ditt arbete för att kunna bedöma risk för fortsatt våld och dödligt våld i nära relation. Du kommer under dagen att få grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda och implementera FREDA i din verksamhet.

Föreläsare

Marie Persson har en lång erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer i familjefridsteamet inom socialtjänsten i Hässleholm. Marie har under flera år föreläst om instrumentet och familjefridsteamet har arbetat med FREDA riskbedömningar sedan 2009. Idag arbetar Marie på Kunskapscentrum om våld i nära relation i Skåne.

Målgrupp

Yrkesverksamma som arbetar med målgruppen våldsutsatta vuxna i nära relationer inom socialtjänst samt kvinnojourer i Jönköpings län. Utbildningen riktar sig såväl till chefer som medarbetare.

För dig som arbetar utanför Jönköpings kommun kan eventuella kvarvarande platser erbjudas efter sista anmälningsdagen.

Tid och plats

Tisdagen den 29 september kl. 8.30-16.00. Plats meddelas senare.

Med anledning av Covid-19

Utbildningen planeras att genomföras fysiskt men kan komma att flyttas till ett senare datum med anledning av Covid-19. Vid flytt av datum meddelar Länsstyrelsen detta senast i mitten av augusti.

VAR:
Meddelas senare
KOSTNAD:
Kostnadsfri för deltagare Jönköpings län
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 aug 2021

Anmäl dig

Kontakt