30 sep 2021 klocka 08.30 - 16.00

Freda - fördjupningsutbildning

Öga på en kvinna

Det här är en fördjupande utbildning kring instrumentet FREDA- farlighetsbedömning. Efter utbildningen kommer du veta mer om hur du använder instrumentet på bästa sätt i ditt arbete.

Under denna utbildningsdag utgår vi från riskbedömningsinstrumentet FREDA. Syftet med dagen är att vi ska få en fördjupad kunskap i instrumentet och koppla resultat till säkerhetsplanering. Vi lär oss också mer kring bedömning, dokumentation och uppföljning av FREDA.

Föreläsare

Marie Persson har en lång erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer i familjefridsteamet inom socialtjänsten i Hässleholm. Marie har under flera år föreläst om instrumentet och familjefridsteamet har arbetat med FREDA riskbedömningar sedan 2009. Idag arbetar Marie på Kunskapscentrum om våld i nära relation i Skåne.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom socialtjänst och kvinnojourer som har viss erfarenhet av FREDA bedömningsinstrument och vill utveckla och fördjupa sin verksamhets arbete kring riskbedömningar. Utbildningen riktar sig såväl till chefer som medarbetare.

För dig som arbetar utanför Jönköpings län kan eventuella kvarvarande platser erbjudas efter sista anmälningsdagen.

Tid och plats

Torsdagen den 30 september kl. 8.30-16.00. Plats meddelas senare.

Med anledning av Covid-19

Utbildningen kan komma att flyttas till ett senare datum med anledning av Covid-19. Vid flytt av datum meddelar Länsstyrelsen detta senast i mitten på augusti.


VAR:
Meddelas senare
KOSTNAD:
Kostnadsfri för den som arbetar i Jönköpings län
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 aug 2021

Anmäl dig

Kontakt