Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

04 mar 2021 klocka 13.00 - 15.30

Kolinlagring för klimatet

Välkommen till en inspirerande föreläsning om hur vi kan minska utsläppen av klimatgaser genom att binda kol i marken! Kan vi via fotosyntesen få den kol som finns i atmosfären ner i marken kan vi också öka mullhalten i vår åkermark.

Medverkar gör:

Edvard Hamilton, Hjälmsäter säteri
Klimatpositiv jordförbättring. På Hjälmsäter produceras biokol sedan 2018 av träflis, spannmåls- och foderavfall från gårdens produktion. Biokol i odlingsmarken förbättrar jordstrukturen, minskar bevattningsbehovet och ökar skördarna och bidrar till ett minskat näringsläckage.

Cecilia Hermansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad
Biokol - svart är det nya gröna. Introduktion till biokol: "vad är det för något och varför är det intressant i lantbruket". Fokus ligger på grundläggande fakta om biokol: hur produceras det, vad är nyttorna och varför, hur går diskussionerna runt produktionshöjningar i lantbruket när man använder biokol och avslutar med lite framtidsspaning där Cecilias projekt Kolsänksrätter med biokol ingår.

Jessica Johansson, Miljömatematik AB
Svensk Kolinlagring. Svensk kolinlagring är ett initiativ som syftar till att öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark. Under 2020 startades en pilot där 14 gårdar utvärderar olika metoder för en ökad kolinlagring. I projektet ingår även test av mätmetoder och framtagande av ekonomiska modeller för ersättning till lantbruket. Nu går man från projekt till organisation och håller på att värva såväl köpare som jordbruk inför säsong 2021 och framåt.

Föreläsningen sker digitalt via Skype. Länk till föreläsningen skickas ut i förhand och det går bra att logga in från klockan 12.40 för att kontrollera att tekniken fungerar. Var noga med att rätt e-post har angivits!

Aktiviteten finansieras av Greppa Näringen

VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 mar 2021

Anmäl dig

Kontakt