16 mar 2021 klocka 18.00 - 21.00

Bygga för diko

Foto: Camilla Zilo.

Denna kurs riktar sig till dig som funderar på att bygga nytt för dikor

Helena Olsson-Hägg från Agrotekbyrån kommer att dela med sig av sina kunskaper inom ämnet. Helena har mångårig erfarenhet av byggnation för dikor. Kursen kommer att behandla:

  • planeringsunderlag; ätplatser, liggytor, kalvningsboxar, hantering vid behandling/utlastning, inredning och gödselhantering.
  • djurskyddsföreskrifter och förordningen om ekologisk produktion- regler som kan påverka planlösning.
  • byggnaden, ventilation och materialval
  • olika typer av planlösningar

Frågor? Kontakta Anna Engstedt, telefon 070-662 80 51.

VAR: Kursen hålls digitalt via SKype

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping