02 mar 2021 klocka 17.00 - 19.30

Veketåg - hur får jag mina idisslare att beta det?

Har du betesmarker där det finns mycket veketåg, eller andra ohävdsarter, som djuren ratar? Betar du med nöt, får eller getter är detta ett tillfälle för dig att lära dig mer. Under kvällen går vi igenom toxiner i växter, betesbeteende och metoden ”träna kor att äta veketåg".

Medverkande: My Rask och Mia Davidsson, Länsstyrelsen i Skåne.

VAR: Evenemanget hålls digitalt. Instruktioner och och länk skickas ut via epost innan start.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping