02- 10 feb 2021 klocka 10.00 - 14.00

Informationstillfälle - Nya åtgärdsprogram för klimat

Åtgärdsprogrammen "Minskad klimatpåverkan" och "Anpassning till ett förändrat klimat" är nu ute på remiss för förankring i länet.

Som en del i förankringen av åtgärdsprogrammen erbjuder vi olika informationstillfällen och dialogtillfällen där du kan delta i processen att ta fram nya åtgärdsprogram för klimat. Dessa tillfällen arrangeras digitalt.

Informationstillfällen

Vi erbjuder två tillfällen med information riktad till bl.a. beslutsfattare och politiker, där det kommer att bli mer bakgrund om vad båda åtgärdsprogrammen är och vad de innehåller.

  • 2 februari, klockan 10-11
  • 10 februari, klockan 13-14

Lägg in bokningen i din kalender redan idag, du får länk till mötet (Skype) och mer information om hur du deltar i informationstillfället dagen innan.

Dialogtilfällen

Vi erbjuder två dialogtillfällen för respektive åtgärdsprogram för er eller de som vill ställa mer frågor. Vi vill ha en så öppen dialog som möjligt och att ni ska kunna ställa vilka frågor ni vill eller be om mer information om, beroende på vad ni är i behov av.

Kalenderhändelse för dialogtillfällen, där du kan läsa mer och anmäla dig.

Minskad Klimatpåverkan

  • 23 februari, klockan 14-14:45
  • 3 mars, klockan 11-11:45

Anpassning till ett förändrat klimat

  • 23 februari, klockan 13.-13:45
  • 3 mars, klockan 10-10:45
VAR:
Digitalt (Skype)
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 feb 2021

Anmäl dig

Kontakt