Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

14 jan 2021 klocka 09.00 - 11.30

Kickoff för projektet Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län

Bild på ett vindkraftverk

Jobbar du med vindkraftsfrågor inom din kommun eller är politiker i Jönköpings län? Ta chansen och var med på kickoff för länets nya projekt Kraftsamling Vindkraft!

Målgrupp

Kickoffen vänder sig till miljöinspektörer, planarkitekter och andra berörda av vindkraftsfrågan på kommuner i Jönköpings län samt politiker i länet.

Innehåll/Målsättning

Målsättningen med kickoffen är att ge dig som deltagare nuläget om vindkraft i länet och nationellt. Målet är också att fånga in behov och önskemål för framtida aktiviteter inom projektet, exempelvis områden som är särskilt viktiga för er att lära er mer om samt vilka frågor kopplade till vindkraft projektet ska möjliggöra samverkan kring inom länet.

  • Syfte och mål med projektet
  • Nationell vindkraftsstrategi och vad den innebär det för länet
  • Nuläge kring vindkraft i länet
  • Föreläsning om teknikutveckling och framtidens vindkraft
  • Dialog och diskussion: Nuläge, behov och önskemål inom målgruppen

Om projektet

Syftet med projektet är att främja en hållbar utbyggnad av vindkraft genom att stärka förutsättningarna för fysisk planering av vindkraft samt verka för en tydlig, effektiv och transparent tillståndsprocess i länet.

Projektet leds av Energikontor Norra Småland och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

VAR:
Digitalt via Zoom. Mötesinbjudan skickas ut separat.
KOSTNAD:
Aktiviteten är kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
08 jan 2021

Kontakt