Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

02- 03 mar 2021 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i basbehandling - personer som utövat våld i nära relationer

Maskros

Arbetar du med stöd och behandling för personer som utövat våld i nära relationer? Vill du få en fördjupning i din kompetens för detta arbete? Länsstyrelsen erbjuder under våren 2021 utbildning under tre dagar med utbildare från Alternativ till våld i Jönköpings län.

Målgrupp

Behandlare/handläggare/kurator som möter personer som utövat våld i nära relation

Datum

2-3 mars och 14 april

Innehåll

Utbildningen riktar sig till behandlare/handläggare som möter personer som utövat våld i nära relation och som önskar förändra sitt beteende. Basbehandlingen består av ett antal moduler som hjälper behandlaren att skapa en flexibel och individuellt anpassad behandling. Modulerna bygger på ATV:s behandlingsprinciper med tillägg av motiverande samtal, KBT och mindfulnessbaserade terapiformer.

Modul 1

Bedömning av våldets omfattning, typ och farlighet. Bedömning av psykisk ohälsa och eventuellt missbruk. Motivationsarbete med hjälp av MI och upprättande av behandlingsplan utifrån KBT.

Modul 2

Verktyg och strategier för att få stopp på våld. Affektmedveten och grundläggande affekthantering med fokus på aggressionskontroll. Nödplan i form av utökad time-out.

Modul 3

Våldsstegen – ökad förståelse för den inre kognitiva och affektiva process som föregår våld med hjälp av ett psykoedukativt klientarbetsmaterial. SORK – kedjeanalys av våldsförlopp utifrån KBT.

Modul 4

Vidmakthållandeplan

Utbildningen kommer bestå av föreläsning och grupparbete med träning som behandlare och egna reflektioner.

Max antal kursdeltagare 30 personer. Jönköpings kommun 4 platser och övriga 12 kommuner 2 platser vardera.

Efter genomförd utbildning sker uppföljningsdagar 1 heldag/termin under två års tid. Dagarna syftar till implementering, erfarenhetsutbyte och fördjupning.

Urval deltagare

Utbildning har 28 platser som kommer att erbjudas enligt följande:

  • 4 platser Jönköpings kommun
  • 2 platser per kommun till övriga kommuner i Jönköpings län

Anmälan sker i överenskommelse med närmast chef.

Utbildningens genomförande - Covid 19

Utbildningens genomförande kommer hög sannolikhet att genomföras digitalt via Zoom med anledning av Covid 19 och Folkhälsomyndighets restriktioner. Länsstyrelsen kommer att ger besked i god tid.


VAR:
Digitalt via Zoom
KOSTNAD:
600 kr digitalt genomförande
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 feb 2021

Anmäl dig

Kontakt