03 dec 2020 klocka 10.00 - 12.00

Informationsmöte om statusklassning och riskbedömning. Tillfälle 1.

Sandstrand vid nästan spegelblank sjö och blå himmel

Välkomna att delta i Länsstyrelsens informationsmöte om statusklassning och riskbedömning!

Statusklassningen och riskbedömningen har denna gång genomförts med delvis nya metoder och riktlinjer. Hur har arbetet med statusklassning och riskbedömning gått till? Vad bygger klassningarna på? Hur blev resultatet för Jönköpings län?

Delta i Länsstyrelsens informationsmöte så får du svar på dessa frågor och blir förberedd inför Vattenmyndigheternas samråd (se information längre ner)!

Informationsmötet riktar sig till miljöhandläggare på kommuner i och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Länsstyrelsens informationsmöte består av två delar:

  1. En övergripande presentation om klassningsarbetet i länet och resultat (ca 60 min)
  2. Fördjupning övergödning och miljögifter (ca 45 min)

Informationsmötet kommer att genomföras via Skype vid två olika tillfällen:

Torsdag 3/12 10-12

Onsdag 9/12 10-12

Länk till det digitala mötet kommer att skickas ut till anmälda deltagare ett par dagar före mötet.

Vill du delta på mötet den 9 december istället, så anmäler du dig här

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

 

 

Vattenmyndigheternas samråd

Den 1 november inleds Vattenmyndigheternas samrådlänk till annan webbplats om det nya åtgärdsprogrammet, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer. Åtgärdsprogrammet och förslagen till miljökvalitetsnormer bygger på den statusklassning och riskbedömning av sjöar, vattendrag och grundvatten som presenteras via VISS (Vatteninformationssystem Sverige)länk till annan webbplats. Vattenmyndigheterna bjuder in alla kommuner, länsstyrelser och andra berörda att lämna synpunkter på samrådsmaterialet. 

Kontakt