20 nov 2020 klocka 09.00 - 12.00

Ensamkommande barn och unga: Hälsan är viktigast! Individen, civilsamhället och det offentliga

Ungdomar sitter vid ett bord i en skolkorridor. En ungdom sitter med en dator framför sig

Hur arbetar civilsamhället i denna viktiga uppgift att hitta ett sammanhang för ungdomarna? Vad behöver vi göra och hur behöver vi tänka för att främja hälsan hos ensamkommande ungdomar?

Vid detta tredje och sista seminarietillfället får civilsamhället och forskningen vägleda oss i en spännande men utmanande väg om hur vi skapar sammanhang och välmående för ensamkommande ungdomar som får uppehållstillstånd men även dem som lever i ovisshet. Vi även får insyn i civilsamhällets roll och samverkan med den kommunala verksamheten.

Tre fredagar i november erbjuds du tillfälle att prata om mottagande av ensamkommande barn och unga på temana boende/beredskap, skola och hälsa. Dessa teman bygger på ensamkommande barn och ungas erfarenheter, önskningar och behov samt utmaningar som lyfts av kommunerna i länen och de delar av civilsamhället som är engagerade inom området.

Vid seminarierna kommer forskare och ett flertal praktiska exempel presenteras från organisationer och kommuner. Du som deltagare kommer även att ges utrymme till dialog med föreläsarna och övriga deltagare.

Seminarieserien riktar sig till dig som möter ensamkommande barn och unga i din yrkesroll, i förening eller som privatperson. Välkommen att delta vid ett eller flera tillfällen!

Anmälan

Läs mer om seminarierna och anmäl dig, länk till Linnéuniversitets webbplats.länk till annan webbplats

Seminarieserien arrangeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Linnéuniversitetet.

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt