13 nov 2020 klocka 09.00 - 12.00

Ensamkommande barn och unga: En skola med individen i centrum

Ungdomar sitter vid ett bord i en skolkorridor. En ungdom sitter med en dator framför sig

Att lära sig ett nytt språk och nya kunskaper men även att tillmötesgå de krav som samhället ställer skapar utmaningar för den enskilde men även för skolan.
Hur skapar vi en flexibel skola med möjlighet att möta unga utifrån deras kunskaper? Vad säger forskningen och hur löser skolor det i praktiken?

Vid detta andra seminarietillfälle kommer aktuella frågor kring ensamkommande ungdomars utmaningar i skolan att lyftas. Röster från forskningen ackompanjeras av skolvärldens kunskaper och erfarenheter inom området.

Tre fredagar i november erbjuds du tillfälle att prata om mottagande av ensamkommande barn och unga på temana boende/beredskap, skola och hälsa. Dessa teman bygger på ensamkommande barn och ungas erfarenheter, önskningar och behov samt utmaningar som lyfts av kommunerna i länen och de delar av civilsamhället som är engagerade inom området.

Vid seminarierna kommer forskare och ett flertal praktiska exempel presenteras från organisationer och kommuner. Du som deltagare kommer även att ges utrymme till dialog med föreläsarna och övriga deltagare.

Seminarieserien riktar sig till dig som möter ensamkommande barn och unga i din yrkesroll, i förening eller som privatperson. Välkommen att delta vid ett eller flera tillfällen!

Anmälan

Läs mer om seminarierna och anmäl dig, länk till Linnéuniversitets webbplats.länk till annan webbplats

Seminarieserien arrangeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Linnéuniversitetet.

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt