06 nov 2020 klocka 09.00 - 12.00

Ensamkommande barn och unga: Bostad men också hem

Ungdomar sitter vid ett bord i en skolkorridor. En ungdom sitter med en dator framför sig

Under flera år har Sveriges kommuner byggt upp ett välfungerande mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Hur upprätthåller vi och förbättrar mottagandet när förutsättningar förändras?

Vid detta seminarietillfälle kommer vi att belysa boendets roll för den ensamkommande ungdomen med fokus på delaktighet och eget ansvar i planering, genomförande och uppföljning. Möjlighet finns även till erfarenhets- och kunskapsutbyte gällande kommunernas beredskap att vid ett lågt mottagande säkerställa tillgång till placeringsalternativ utifrån individens behov, likaså beredskap vid ett ökat mottagande.

Tre fredagar i november erbjuds du tillfälle att prata om mottagande av ensamkommande barn och unga på temana boende/beredskap, skola och hälsa. Dessa teman bygger på ensamkommande barn och ungas erfarenheter, önskningar och behov samt utmaningar som lyfts av kommunerna i länen och de delar av civilsamhället som är engagerade inom området.

Vid seminarierna kommer forskare medverka och ett flertal praktiska exempel presenteras från organisationer och kommuner. Du som deltagare kommer även att ges utrymme till dialog med föreläsarna och övriga deltagare.

Seminarieserien riktar sig till dig som möter ensamkommande barn och unga i din yrkesroll, i förening eller som privatperson. Välkommen att delta vid ett eller flera tillfällen!

Anmälan

Läs mer om seminarierna och anmäl dig, länk till Linnéuniversitets webbplats.länk till annan webbplats

Seminarieserien arrangeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Linnéuniversitetet.

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt