24 nov 2020 klocka 08.15 - 12.00

Strategiskt arbete med förorenade områden

Kronan på Länsstyrelsens vapensköld mot en blå blåbakgrund

Välkommen till en träff kring behovet och vikten av att arbeta strategiskt med förorenade områden

Träffen riktar sig i första hand till politiker och chefer med inflytande över ekonomi och arbetsprioriteringar som rör kommunens arbete med förorenade områden men även till personal som jobbar med planering, exploatering, bygglov och fastighetsfrågor, samt miljöhandläggare som arbetar med förorenade områden.

Program

Programmet börjar 8.30 men det finns möjlighet att ansluta till mötet från 8.15 för att kolla att tekniken fungerar

Information från Länsstyrelsen

  • Vikten av strategiskt arbete för att få till stånd en hållbar utveckling, Johan Löwenadler Davidsson, Länsråd
  • Praktisk information och bakgrund till träffen, Pär Nilsson, Handläggare förorenade områden, Henrik von Zweigbergk, Jurist och Hanna Allemyr, Enhetschef, Enheten för förorenade områden och miljödata

Strategiskt arbete

  • Koppling till planläggningen, Leila Aalto, Samhällsplanerare, Samhällsbyggnadsenheten
  • Saneringsbidrag inför bostadsbyggande, Pär Nilsson, Enheten för förorenade områden och miljödata

Exempel på strategiskt arbete i kommuner

  • Sanering av Skyttemossen med bostadsbidrag, Pär-Olof Högstedt, Mark och Exploateringschef, Vetlanda kommun
  • Strategiskt arbete i Sundsvalls kommun, Jessica Kallvi, Miljöhandläggare, Sundsvalls kommun

Diskussion och avslutning

VAR: Via skype. Länk till mötet skickas ut separat, cirka en vecka innan mötet

KOSTNAD: kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 09 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt