09 dec 2020 klocka 09.15 - 12.00

Utbildning i handledning och processtöd för en tobaksfri skoltid

Ungdomar på skolgård

Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköpings län bjuder in till en handledarutbildning i tobaksfri skoltid som en del i att stödja länets skolor utveckla arbetet för en tobaksfri skoltid.

Utbildningen syftar till att ge deltagare från länets skolor kunskap, metod och verktyg för att kunna handleda och ge processtöd i arbetet för en tobaksfri skoltid. Metoden har testats i ett 70-tal skolor runt om i landet och utvärderats med goda resultat.

Utbildningen är uppdelad på två tillfällen;

Dag 1: 9 december 9:15 - 12:00

Dag 2: 15 februari 09:00 - 16:00

Målgrupp

Personal från länets högstadie- och gymnasieskolor, önskvärt med minst två deltagare från varje skola. Deltagarna förutsätts ha mandat att bedriva arbetet för en tobaksfri skoltid på sin skola.

Utbildare

Utbildare under dagen är Niklas Odén tidigare projektledare för Tobaksfri skoltid NU! Niklas har över 20-års erfarenhet av hälsofrämjande och tobaksförebyggande arbete i skola och andra barn och ungdomsmiljöer. Han har projektlett samtliga A Non Smoking Generations metodutvecklingsprojekt sedan 2003 och har även anlitats som expert av Skolverket inom ramen för Skolverkets regeringsuppdrag kring ANDT (2013 – 2015).

Se gärna den korta filmen om Tobaksfri skoltid!

09.15: Utbildningsdagen startar. Innehåll:

  • Varför ska vi arbeta för en tobaksfri skoltid? – Argument, forskningsstöd och koppling till skolans uppdrag
  • Sex steg till en tobaksfri skoltid – Presentation av processmodell, metod och verktyg
  • Handledarrollen – Regionalt, kommunalt och i skolan – och hur kan vi stötta varandra?
  • Fortsättning framåt – hur går vi vidare i kommunerna och skolorna? Fortsatt stöd

12:00: Utbildningsdagen slutar

VAR: Digitalt - Skype

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt