08 dec 2020 klocka 09.30 - 15.00

Gemensamt råds- och nätverksmöte inom social hållbarhet

Två personer pratar

Välkommen till ett gemensamt råd- och nätverksmöte inom social hållbarhet den 8 december!

Inom projekt Samverkansfunktion för social hållbarhet i Jönköpings län, tittar Länsstyrelsen, Region Jönköpings län och Kommunal utveckling på hur vi kan samarbeta i en gemensam samverkansfunktion för social hållbarhet. Länsstyrelsen bjuder inom ramen för projektet in jämställdhetsrådet, integrationsrådet, styrgruppen för Insikt/Utsikt och deltagare i plattformen för mänskliga rättigheter till ett gemensam råd- och nätverksmöte.

Under dagen kommer du som deltagare få möjlighet att vara med och bidra med dina idéer till hur samverkansfunktionen kan se ut i praktiken. Du kommer även få vara med och skapa tvärsektoriell samverkan kring en gemensam utmaning och lära dig mer om samverkan i komplexa system.

För vem: Mötet riktar sig till dig som är ordinarie deltagare i Länsstyrelsens jämställdhetsråd, integrationsråd, styrgruppen för Insikt/Utsikt och till dig som deltar i plattformen för mänskliga rättigheter

09.15 – 09.30 Incheckning och test av teknik.

09.30 – 09.40 Landshövding Helena Jonsson hälsar välkommen

09.40 – 10.10 En samverkansfunktion för social hållbarhet i Jönköpings län – vad har vi gjort och vad ska vi göra nu?

10.10 – 10.25 Paus

10.25 – 12.00 Föreläsning och workshop med Henrik Eriksson, professor på Chalmers, föreläsare på Förbättringsakademin och författare till boken ”Sveriges bästa verksamheter”

Vad gör vissa verksamheter mer framgångsrika än andra? Forskning visar att det finns ett antal principer och arbetssätt som ligger bakom riktigt framgångsrika organisationer, oavsett typ av verksamhet. Detta presenterar Henrik såväl under sin föreläsning som i boken ”Sveriges bästa verksamheter”. Henrik Eriksson kommer att prata och leda deltagarna i samtal om vilka möjligheter som finns i samverkan mellan olika organisationer, med fokus på social hållbarhet.

12.00 – 12.50 Lunch

12.50 – 14.50 Workshop ”Samverkansfunktion för social hållbarhet i Jönköpings län”

Utifrån exempel på hur en samverkansfunktion för social hållbarhet i Jönköpings län kan komma att se ut, får deltagarna under denna workshop själva bidra med idéer, tankar, inspel och synpunkter till den fortsatta processen.

Processledare: Marlene Ockander, lektor vid Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare (JA) och undervisar i masterprogrammet för kvalitetsförbättring och ledarskap och Jeanette Rosén, projektledare Coompanion Jönköpings län.

14.50 – 15.00 Avslutning med landshövding Helena Jonsson

På grund av den rådande situationen med spridningen av Covid-19 kommer dagen att genomföras på en digital plattform.

Max antal deltagare är 60 personer. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att omfördela platser. Vid fullbokat möte, vänligen meddela mikaela.dinu.billstrom@lansstyrelsen.se för att stå på väntlista.

VAR: Digitalt - länk skickas ut till de som är anmälda till eventet

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt