05 okt 2020 klocka 13.00 - 15.30

BoTryggt2030 för planering av säkra och trygga livsmiljöer

Botryggt2030

Länsstyrelsen i Jönköpings län och den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till ett kostnadsfritt webbinarium med fokus på den nya handboken BoTryggt2030 för planering av säkra och trygga livsmiljöer.

BoTryggt2030 är en konkretisering av målen i Agenda2030 och innehåller riktlinjer, rutiner och konkreta checklistor med fokus på säkerhet och trygghet. Syftet är att underlätta för såväl beställare som utförare att göra medvetna val när det gäller den fysiska utformningen av stadsdelar, bostadsområden, offentliga rum.

Föreläsare: Dr. Cornelis Uittenbogaard, Stiftelsen Tryggare Sverige

Målgrupp: Samhällsplanerare, bygglovshandläggare, arkitekter, brottsförebyggande samordnare, polis, fastighetsägare, politiker

Webbinarium sker digitalt och länk skickas ut 2 oktober.

Sista dag för anmälan är den 1 oktober 2020

Om ni vill göra en sen anmälan så maila, izabell.sjoberg@lansstyrelsen.se

13:00 Välkomna och praktisk information

13:10 Säkerhet och trygghet i planeringsprocessen: från de globala målen till plan- och bygglagen

13:45 BoTryggt2030: en ny standard för säker och trygg stadsplanering

14:00 Paus

14:10 Att jobba med BoTryggt2030 i praktiken: en ny handbok inklusive checklistor

14:45 Platssamverkan och Placemaking som verktyg i säkerhets och trygghetsarbetet

15:15 Avslutande diskussion

VAR: Digitalt event

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt