27 okt 2020 klocka 09.00 - 15.00

Våld, vårdnadsutredning och barnfridsbrott

Flicka går med nalle

Länsstyrelserna i Jönköping, Halland, Kronoberg, Blekinge och Kalmar bjuder in till utbildning kring våld, vårdnadsutredningar och barnfridsbrott

Målgrupp

Utbildningsdagen riktar sig till anställda inom socialtjänst, polisen, åklagare och domare inom rättsväsendet och berörda inom idéburen sektor.

Utbildningens innehåll

Temadagen kommer att innehålla ämnesområdena våld, vårdnad, barnfridsbrott och konsekvenser i vårdnadsmål

Föreläsare

Annika Rejmer: Rättssociolog, forskare inom våld och familjerättsfrågor, Uppsala universitet

Rebecca Berg: utredare på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.

Rebecca Lagh driver tillsammans med en kollega Advokatbyrån Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh AB. Deras arbetsområden är en brottsoffer- och barnrätt. Deras klienter har ofta varit utsatta för allvarliga vålds- och sexualbrott, relationsbrott eller hedersrelaterad brottslighet.

Utbildningen kommer att sändas digitalt den 27 oktober kl 9-15

9.00-10.00 Annika Rejmer föreläser
10.00-10.15 paus
10.15-11.15 Annika Rejmer fortsätter
11.20-11.50 Rebecca Berg föreläser
11.50-12.50 Lunchpaus
12.50-13.50 Rebecca Lagh föreläser
13.50-14.00 paus
14.00- 15.00 Rebecca Lagh fortsätter
15.00 Avslutning

I god tid innan den 27 oktober kommer en länk att skickas ut till er som är anmälda.

Anmälan görs via länk till Länsstyrelsen i Hallands län - länklänk till annan webbplats

VAR: Genomförs via digital kanal

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt