16 dec 2020 klocka 09.00 - 15.30

Barnrättskonferens

”Barnet som rättighetsbärare – vad innebär det i praktiken?”

Två barn i en skolmiljö

Välkommen till en helt digital dag fullspäckad med kunskap och samtal om barnet som rättighetsbärare och vad det innebär i praktiken att arbeta med barns rättigheter inom olika verksamheter.

Vi välkomnar dig som är förtroendevald, chef eller strateg inom kommun och region, tjänsteperson som jobbar med barn och unga och/eller barnrättsfrågor, eller dig som är ideellt engagerad i frågor som rör barn och unga.

Konferensen arrangeras av Fokusgrupp barnets rättigheter i Jönköpings län, i samarbete med Region Jönköpings län, Jönköping University, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Kommunal utveckling, Erikshjälpen, Rädda Barnen, Jönköpings kommun och Habo kommun.

Målgrupp

Du som är förtroendevald, chef, strateg, tjänsteperson eller ideellt engagerad och på något sätt arbetar med eller är intresserad av barnrättsfrågor i din verksamhet.

Program

Preliminärt program med tider (observera att programpunkter och tider kan komma att ändras)

 • 09.00 – 09.10 Konferensen öppnar
  Sänds live
 • 09.10 – 09.20 Välkommen till barnrättskonferensen 2020
  Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister och ansvarig för arbetet mot diskriminering och segregation, inleder konferensen.
 • 09.20 – 10.10 ”Hur påverkar din barnsyn ditt möte med barnet? – Barnkonventionen ur ett etiskt och pedagogiskt perspektiv”
  Helena Anderström, doktorand och lärarutbildare i pedagogik, Jönköping University.
  Sänds live
 • Pausyoga
 • 10.15-10.50 Samtal i studion: ”Barnet som rättighetsbärare – vad innebär det i praktiken?” - LIVE
  Medverkande:
  - Helena Anderström, doktorand och lärarutbildare i pedagogik, Jönköping University.
  - Karin Sjömilla, barnrättsjurist Rädda Barnen.
  - Högstadieelever från Habo kommun.
 • 10.50-11.20 När fungerar vården för barn och unga som bäst? En mamma reflekterar – förinspelad föreläsning
  Helene Näslund, TV-producent, filmare och journalist.
  Helene Näslund är mamma till en tonåring med kraniofacial diagnos och hon har även följt många andra unga med erfarenhet av sjukvården i sina projekt. I föreläsningen delar Helene och dottern Tuva med sig av tankar om när vården för unga fungerar som bäst. För sina berättelser har Helene Näslund under åren blivit nominerad till bland annat Stora journalistpriset, Kristallen, Prix Europa och Japan Prize.
 • Pausyoga

Så gör vi - Att utbilda barn om barns rättigheter

Varför är det viktigt att utbilda barn om deras rättigheter och hur gör man? I den här föreläsningen varvas filmer där barn själva är med och förverkligar utbildningsmetoderna med för- och eftersnack tillsammans med Rafiki på barnrättsorganisationen Erikshjälpen och My Human Rights. Förhållningssätt, utmaningar, ansvar, utbildningsmaterial och konkreta tips tas upp utifrån pedagoger och elevers röster i Jönköping.

Medverkande i panelen: Andreas Hallman, pedagog och projektledare inom Rafiki på barnrättsorganisationen Erikshjälpen och Annika Rehn Frobell, styrelseordförande för My Human Rights.

Deltagare i filmerna om utbildningsmetoderna:

 • Rafiki - Linda Hultberg, kommunikatör inom Rafiki på barnrättsorganisationen Erikshjälpen, Emina Sikiric, pedagog på Rosenlundsskolan i Jönköping, Elever på Rosenlundsskolan i Jönköping
 • My Human Rights Barnrättskort - Ingela Persson, ordförande för Rädda Barnens lokala förening i Jönköping, Linda Göth, pedagog på Öxnehagaskolan i Jönköping, Elever på Öxnehagaskolan i Jönköping
 • Barnrättsäventyret - Erik Mjönes, Projektledare för Barnrättsäventyret på Barnrättsorganisationen Erikshjälpen

Så gör vi - att lyssna på barn med hjälp av Barnrond och BRA-samtal

Som en del i Region Jönköpings läns arbete för att säkra barns rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård kan så kallade "barnronder" användas som arbetssätt. Barnronden ska ge barn och ungas perspektiv på vårdens miljö. BRA-samtal är en modell som är utvecklad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att stödja personal att uppmärksamma anhöriga barns rätt till information, råd och stöd enligt HSL och Barnkonventionen. Region Jönköpings län har utbildningar i BRA-samtal kontinuerligt tillsammans och i samverkan med Funktionshinderomsorgen, Jönköpings kommun.Medverkande: Jenny Meyer, bibliotekarie, berättar om ”Glänta – Barnrond inför nytt barnbibliotek på Länssjukhuset Ryhov”.

Sofie Melkner, samordnare Barn som anhöriga inom funktionshinderomsorgen i Jönköpings kommun och Katarina Johansson, skötare Region Jönköpings län, berättar om metoden ”BRA-samtal – Barns rätt som anhöriga”.

Förutsättningar för att nå utbildningens mål - en rättighetsfråga

Skolans uppdrag är att ge alla barn och elever förutsättningar att nå utbildningens mål. Det är en utmanande uppgift med tanke på de behov och situationer som barn och elever kan finnas i och de villkor som skolan har att förhålla sig till. Föreläsningen vill visa på hur barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan vara vägledande i arbetet med att nå alla barn och elever oavsett funktionsförmåga.

Medverkande: Rodhe Jonsson, samordnare Specialpedagogiska skolmyndigheten och Helena Söderberg, jurist Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Stadsplanering – en möjlighet att implementera barnkonventionen

Planeringens uppdrag är att främja en jämlik samhällsutveckling med hänsyn till den enskilda individen, att skapa livsmiljöer för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Jämlika livsmiljöer har potential att skapa goda livchanser för fler barn. I år blev barnkonventionen svensk lag, en tydlig politisk signal som understryker behovet av att prioritera barnens bästa i alla frågor som rör barn, så även planering och gestaltning av livsmiljöer.

Under föreläsningen tar Moa och Rebecca utgångspunkt i ett flertal av barnkonventionens artiklar och ger konkreta exempel från insatser som Flickrum i det offentliga, Orten i rörelse och Smarta gator, som visar hur planering och gestaltning av livsmiljöer kan skapa ökade livschanser för allas våra barn!

Medverkande: Rebecca Rubin, arkitekt och Moa Lindunger, strateg social hållbarhet, White arkitektbyrå.

 • 12.15-13.00 Lunch
 • 13.00-13.45 ”Barnkonventionen ur ett verksamhetsnära och juridiskt perspektiv” - LIVE
  Linda Löfgren, stadsjurist, Jönköpings kommun
 • Pausyoga

Får man älska en förälder som har mördat?

160 000 barn berörs årligen av att en förälder lagförs och samtidigt saknar ca 80% av Sveriges kommuner insatser för barn med en frihetsberövad förälder. På vilket sätt påverkas barns liv och vardag? Hur kan vi konkret tillgodose och stärka dessa barns rättigheter?

Medverkande: Line Fuchs, verksamhetschef Solrosen och Anna Eliasson, programkoordinator Sverige, Erikshjälpen.

Barnets berättelse på Barnahus

På vilket sätt kan ett barns röst bli hörd efter att det har blivit utsatt för våld och övergrepp? Hur vi som arbetar på Barnahus Jönköpings län tar tillvara på barnens berättelser.

Medverkande: Cecilia Lidman, samordnare på Barnahus och Ingela Thurén, barnförhörsledare och polis Polisområde Jönköping Eksjö.

LÖSA! – en metod för delaktiga och trygga barn

LÖSA! är en metod för att inom socialtjänstens barn/unga ha ett barnrättsperspektiv. I metoden förenas ett starkt barnfokus med lösningsfokus. LÖSA! har utvecklats av Sofia Fridlund och Frida Oskarsson, och är en möjlighet att arbeta i praktiken utifrån barns rättigheter enligt Barnkonventionen.

Medverkande: Frida Oskarsson och Sofia Andersson Fridlund, socialsekreterare SDF Örgryte-Härlanda.

Steget före

I denna föreläsning får du lyssna till en åklagares reflektioner och slutsatser avseende vikten att jobba förebyggande i arbetet med ungdomar.

Medverkande: Linda Schön, kammaråklagare, Nationella Åklagaravdelningen/Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Om vi bygger starka barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna

I denna föreläsning möter du Barnskyddsteamet i Jönköpings län som berättar om sitt arbete med att synliggöra barn som far illa eller riskerar att fara illa och hur de utbildar och stödjer regionens medarbetare i detta.

Medverkande: Elizabet Muhic, utredare och specialistsjuksköterska Barnskyddsteamet Region Jönköpings län och Elinor Petersson, Region Jönköpings län.

 • 14.30 – 14.45 Konsert med barnrättstema - Kören Nova
 • 14.45-15.20 Samtal i studion - LIVE
  Medverkande: Linda Löfgren, stadsjurist, Jönköpings kommun.
  Frida Oskarsson och Sofia Andersson Fridlund, socialsekreterare SDF Örgryte-Härlanda, Ingela Thurén, barnförhörsledare och polis Polisområde Jönköping Eksjö, Petra Tingsvik, samordnare Barnahus
 • 15.20-15.30 Avrundning i studion – LIVE
  Birgitta Johansson, programchef Sverige Erikshjälpen och ordförande Fokusgrupp Barnets rättigheter i Jönköpings län
  Mikaela Dinu Billström, projektledare mänskliga rättigheter och social hållbarhet, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Programmet uppdateras kontinuerligt.

Sista anmälningsdag

Du kan anmäla dig till konferensen till och med den 16 december.
Om du har behov av tillgänglighetsanpassning, till exempel teckenspråkstolkning, så vill vi att du anmäler dig och meddelar detta senast den 15 november. Arrangören försöker tillgodose önskemålen i så stor utsträckning som möjligt.

Antal deltagare

Obegränsat

VAR: Digitalt genom Länsstyrelsens webbplats

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 dec 2020

Anmäl dig

Kontakt