29 sep 2020 klocka 08.30 - 12.00

Länsstyrelsekonferens om Agenda 2030

Fem år har gått, tio år återstår! Regeringens proposition om genomförandet av Agenda 2030 finns framme. Den 29 september bjuder vi in till en konferens om arbetet med Agenda 2030. Var står vi idag och hur kan vi växla upp arbetet ytterligare?

Till år 2030 ska de 17 Globala målen ha uppnåtts. Länsstyrelserna har en viktig roll i länen för att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och därför samlas vi till en konferens den 29 september.

Konferensen har föregåtts av två digitala förmöten för att tillsammans bygga konferensinnehållet och ett gemensamt verktyg för att synliggöra kopplingen mellan Agenda 2030 och Coronapandemin

Syfte

  • Konferensen blir starten på nästa steg!
  • Kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte.
  • Synliggöra hur länsstyrelsernas verksamhet kan bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen.
  • Konferensen kan fungera som utgångspunkt för fortsatta samtal inom och mellan länsstyrelserna om hur vi arbetar vidare med Agenda 2030.

Dagen bjuder på föredrag, panelsamtal, workshops och inspiration kring arbetet med de Globala målen.

Målgrupp

  • Länsledningarna – landshövdingar och länsråd.
  • Ansvariga chefer och samordnare/strateger som berörs av arbetet med Agenda 2030.
  • Samordnare/strateger eller motsvarande som berörs av arbetet med Agenda

Max 190 personer kan delta. Vi ser gärna en spridning mellan olika verksamheter och att referensgruppen sprider inbjudan till respektive chefsnätverk.

Digital konferens

Konferensen kommer att äga rum digitalt och sker via Skype.

Frågor

Magnus Eriksson, Länsstyrelsen Dalarna, 010-22 50 280

Åsa Sars, Länsstyrelsen Västmanland, 010-224 93 87

Arrangör

Det länsstyrelsegemensamma arbetet för Agenda 2030.

08.30 Incheckning till mötet, mingel och teknisk support.

09.00 Mötet startar.
Moderator

09.05 Inledning
Landshövding Georg Andrén och länsråd från styrgrupp Agenda 2030

09.20 Dialog i grupper

09.35 Presentation av länsstyrelsegemensamt verktyg för att synliggöra kopplingen mellan Agenda 2030 och Coronapandemin

09.45 Regeringen och Agenda 2030.
Statssekreterare Eva Svedling.
Nationella samordnaren för Agenda 2030. Gabriel Wikström.

10.20 Kort paus

10.30 Dialog i grupper

10.50 Utblickar – genomförande och uppföljning
SCB, Viveka Palm, vice avd. chef Regioner och Miljö, SCB och adj professor KTH

Länsstyrelsernas processtöd Agenda 2030
Jonas Frykman, konsult

Länsstyrelsernas tankar och planer kring uppföljning och visualisering, länsstyrelserepresentant

Glokala Sverige
Ulrika Freij, projektansvarig Svenska FN-förbundet

11.25 Landshövdingarna har ordet – panelsamtal

Georg Andrén, Värmland

Minoo Akhtarzand, Västmanland

Björn O. Nilsson, Norrbotten

Helena Jonsson, Jönköping

Göran Enander, Uppsala

11.50 Summering, hur vi går vidare!

12.00 Konferensen avslutas

Björn O. Nilsson

Landshövding Norrbottens län

Eva Swedling

Statssekreterare åt miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin.

Gabriel Wikström

Nationell samordnare för Agenda 2030.


Minoo Aktharzand

Landshövding i Västmanlands län


Jonas Frykman

Konsult inom Agenda 2030 frågor.

Helena Jonsson

Landshövding i Jönköpings län

Georg Andrén

Landshövding i Värmlands län.

VAR: Digitalt

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt