17 sep 2020 klocka 14.30 - 16.00

Informationsträff - en vecka fri från våld

En vecka fri från våld

Vecka 48 är det dags för "En vecka fri från våld". Vill du och din verksamhet vara en del av denna aktivitetsvecka? Välkommen på träff för inspiration och information kring veckans innehåll för dig och din verksamhet.

Välkommen till en informationsträff inför "En vecka fri från våld 2020". En vecka fri från våld är ett tillfälle för verksamheter, organisationer och aktörer i Jönköpings län att göra gemensamma satsningar och aktiviteter. Syfter är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör och hur vi tillsammans kan sprida kunskapen om att våld går att förebygga. Nationellt leds initiativet av Unizon, MÄN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och Regioner.

I samband med en vecka fri från våld uppmärksammar vi FN:s nationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och där kampanjen Orange Week som initierats av FN Women inspirerar oss till att belysa frågan ytterligare. Förra året togs initiativ till att belysa byggnader i orange färg under veckan vilket vi hoppas återkommer i flera länets kommuner under 2020.

Innehåll informationsmöte

  • Information kring en vecka fri från våld
  • Spridning i länet
  • Aktiviteter, insatser och intiativ - vad kan man göra?
  • Gemensamt satsning tillsammans i länet

Vi hoppas på flera aktiviteter och aktörer som önskar delta. Du och din verksamhet kan redan idag anmäla en aktivet och att ni vill vara en aktör under denna vecka. Anmälan görs till Anna Alm-Mårtensson utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Jönköping.

Covid 19

Mötet kan komma att genomföras digitalt med anledning av Covid 19. Detta kommer att meddelas i god tid före informationsträff. Vid informationsträffen kommer vi också att beröra det aktuella läget gällande Covid 19 och vilka möjligheter det finns att genomföra arrangemang utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

VAR: Länsstyrelsen - det finns också möjlighet att delta digitalt. Länsstyrelsen använder verktyget Skype.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt