01 okt 2020 klocka 08.30 - 15.30

Länsvattendagen 2020

Vatten

Välkommen till årets länsvattendag.

Välkommen till 2020 års upplaga av Länsvattendagen med temat åtgärder och planering. Det blir en dag då vi går igenom aktuella frågor för dig som arbetar med vattenrelaterade frågor.

Programmet innehåller bland annat:

  • Information om vattenförvaltningens samråd
  • Framtidens sportfiskare
  • Nationella planen för omprövning av vattenkraften
  • Lokala vatten- och fiskevårdsåtgärder
  • Erfarenheter från de senaste årens översvämningar och torka

Platsen för konferensen är Stora hotellet i Jönköping. Om mötesrestriktionerna kvarstår i höst genomförs dagen via Skype. Slutgiltigt besked om detta kommer senast 1 september.

09:00 Inledning

09:10 Nationella planen för omprövning av vattenkraften

09:30 Restaurering i Habo kommun - en tidsresa

10:10 Lokala vatten- och fiskevårdsåtgärder

10:30 Framtidens sportfiskare

11:00 Restaurering av våtmarker

11:20 Vattenråd

11:45 Lunch

12:50 Erfarenheter från de senaste årens översvämningar och torka

13:10 Nyttan av att använda GIS och andra digitala verktyg i vattenarbete

13:40 Vattenförsörjningsplaner

14:00 Hur arbetar vi med dagvattenhantering

14:20 Vattenvårdsarbete ur lantbrukarens synvinkel

15:00 Giftfri miljö - naturfrämmande ämnen i Jönköpings län

15:20 Länsstyrelsen informerar

15:45 Sammanfattning av dagen

16:00 Avslut

VAR: Stora Hotellet, Jönköping

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping