01 okt 2020 klocka 09.00 - 16.00

Länsvattendagen 2020

Vatten

Välkommen till 2020 års upplaga av Länsvattendagen med temat åtgärder och planering. Det blir en dag då vi går igenom aktuella frågor för dig som arbetar med vattenrelaterade frågor.

Programmet innehåller bland annat:

  • Information om vattenförvaltningens samråd
  • Framtidens sportfiskare
  • Nationella planen för omprövning av vattenkraften
  • Lokala vatten- och fiskevårdsåtgärder
  • Erfarenheter från de senaste årens översvämningar och torka

09:00 Inledning

09:10 Nationella planen för omprövning av vattenkraften - Olof Enghag och Anna Langhelle, Länsstyrelsen

09:40 Lokala vatten- och fiskevårdsåtgärder - Per Säverot, Länsstyrelsen

09:50 Paus

10:00 Erfarenheter från de senaste årens översvämningar och torka - Frida Moberg och Karl-Magnus Johansson, Länsstyrelsen 

10:30 Framtidens sportfiskare - Sportfiskarna, Jönköpingskontoret

10:50 Paus

11:00 Restaurering av våtmarker - Matti Ermold, Länsstyrelsen

11:20 Samverkan i vattenvårdsarbetet – reflektioner kring relationer mellan vattenråden och kommunerna - Bengt Göran Eriksson, Gislaveds kommun

11:40 Lunch

12:40 Restaurering i Habo kommun, en tidsresa - Ingemar Bergbom, Habo- och Mullsjö Kommun

13:10 Nyttan av att använda GIS och andra digitala verktyg i vattenarbete - Henrik Lundqvist, Länsstyrelsen

13:30 Paus

13:40 Regional vattenförsörjningsplan - framtidens viktiga vatten - Elin Hulth, Länsstyrelsen

14:00 Vattenvårdsarbete ur lantbrukarens synvinkel - Henrik Djerv, LRF

14:20 Paus

14:40 Giftfri miljö - naturfrämmande ämnen i Jönköpings län - Carin Lundqvist, Länsstyrelsen

15:00 Samråd vattenförvaltningen - Carin Lundqvist, Länsstyrelsen

15:10 Nytt från Länsstyrelsen

15:45 Sammanfattning av dagen

16:00 Avslut

VAR: Skype. Anmälda kommer att få en länk skickad per mejl tisdagen den 28 september.

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping