09 maj 2020 klocka 10.00 - 13.00

Information inför naturvårdsbränning i Nennesmo

En person går på skogsmark som eldas.

Naturreservaten Nennesmo ska skötas med naturvårdsbränningar för att återskapa naturvärden. Bränningarna är en del i det EU-finansierade projektet Life Taiga

Länsstyrelsen tillsammans med Skogssällskapet planerar att genomföra en naturvårdsbränning i naturreservatet Nennesmo under perioden maj-september (markförhållanden avgör tidpunkten för bränning).

Syftet med bränningarna i naturreservatet Nennesmo (Gislaveds kommun) är att vårda och återskapa brandpräglade skogsmiljöer. Vissa arter behöver bränd skog för sin långsiktiga överlevnad, men även vanligare arter som tjäder och blåbär gynnas av en naturvårdsbränning. Bränningen är en del i reservatens planerade skötsel och genomförs av erfarna och särskilt utbildade personer. Bränningarna kommer att gynna den biologiska mångfalden och är också en del i Sveriges åtagande gentemot EU att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för arter och miljöer i Natura 2000-områden.

Inför bränningen bjuder Länsstyrelsen in till en informationsträff på plats i reservatet där vi informerar om syfte, säkerhet, gränser och metodik. Länsstyrelsen bjuder på lättare förtäring. Anmälan krävs för att vi ska kunna beräkna smörgåsar och kaffe.

Nennesmo

Bränningsobjektet är ca 25 ha stort och ligger ca 10 km syd/sydsydost om Gislaved och Anderstorp, 10 km nordost om Smålandsstenar och ca 5 km nordväst om Reftele. Syftet är att minska mängden gran och gynna tall och arter knutna till tall. Bränningen kommer att genomföras av Skogssällskapets förvaltnings AB, som har tidigare erfarenhet från flera bränningsuppdrag. Länsstyrelsen kommer också att ha personal på plats under bränningen.

Bränningsplan Nennesmo 2020PDF

Naturreservatet Nennesmo

Information med anledning av covid-19

Länsstyrelsen följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Max 50 personer kan delta. Tillhör du någon av riskgrupperna avråder vi dig från att delta vid aktiviteten. Mer information om bränningen kommer att spridas via olika kanaler både inför och under bränningen.

VAR: Naturreservatet Nennesmo

KOSTNAD: Kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Kontakt