08 sep 2020 klocka 08.30 - 16.00

FREDA - grundutbildning

Öga på en kvinna

Detta är en grundläggande utbildning i instrumentet FREDA - farlighetsbedömning. Efter utbildningen kommer du veta mer om instrumentet och hur du använder det på bästa sätt i ditt arbete.

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med våldsutsatta vuxna i nära relation och önskar få kunskap om instrumentet FREDA - farlighetsbedömning. FREDA är ett av Socialstyrelsens standardiserade bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer.

FREDA-farlighetsbedömning ska vara ett stöd i ditt arbete för att kunna bedöma risk för fortsatt våld och dödligt våld i nära relation. Du kommer under dagen att få grundläggande kunskap och stöd för att kunna börja använda och implementera FREDA i din verksamhet.

Föreläsare

Marie Persson har en lång erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer i familjefridsteamet inom socialtjänsten i Hässleholm. Marie har under flera år föreläst om instrumentet och familjefridsteamet har arbetat med FREDA riskbedömningar sedan 2009. Idag arbetar Marie på Kunskapscentrum om våld i nära relation i Skåne.

Målgrupp

Yrkesverksamma som arbetar med målgruppen våldsutsatta vuxna i nära relationer inom socialtjänst samt kvinnojourer i länet. Utbildningen riktar sig såväl till chefer som medarbetare.

Tid och plats

Tisdagen den 8 september kl. 8.30-16.00 Elite Stora Hotellet i Jönköping

Med anledning av Covid-19

Utbildningen kan komma att flyttas till ett senare datum med anledning av Covid-19. Vid flytt av datum meddelar Länsstyrelsen detta senast den 12 augusti. Denna utbildning kommer inte att genomföras digitalt.

Anmälan

Observera att antalet platser är begränsade. Länsstyrelsen Jönköping förbehåller sig rätten att fördela platserna. För verksamheter utöver målgruppen erbjuds platser om utrymme finns till en kostnad av 800 kr per deltagare/dag.

VAR: Elite Stora Hotell i Jönköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt för socialtjänst och kvinnojourer.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Vid allergier, kostval och ev. tillgänglighetsbehov (ex hörslinga) meddela anna.alm.martensson@lansstyrelsen.se

Kontakt