09 sep 2020 klocka 08.30 - 16.00

FREDA - fördjupning

Öga på en kvinna

Det här är en fördjupande utbildning kring instrumentet FREDA- farlighetsbedömning. Efter utbildningen kommer du veta mer om hur du använder instrumentet på bästa sätt i ditt arbete.

Under denna utbildningsdag utgår vi från riskbedömningsinstrumentet FREDA. Syftet med dagen är att vi ska få en fördjupad kunskap i instrumentet och koppla resultat till säkerhetsplanering. Vi lär oss också mer kring bedömning, dokumentation och uppföljning av FREDA.

Föreläsare

Marie Persson har en lång erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer i familjefridsteamet inom socialtjänsten i Hässleholm. Marie har under flera år föreläst om instrumentet och familjefridsteamet har arbetat med FREDA riskbedömningar sedan 2009. Idag arbetar Marie på Kunskapscentrum om våld i nära relation i Skåne.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom socialtjänst och kvinnojourer som har viss erfarenhet av FREDA bedömningsinstrument och vill utveckla och fördjupa sin verksamhets arbete kring riskbedömningar. Utbildningen riktar sig såväl till chefer som medarbetare.

Tid och plats

Onsdagen den 9 september kl. 8.30-16.00 Elite Stora Hotellet i Jönköping

Med anledning av Covid-19


Utbildningen kan komma att flyttas till ett senare datum med anledning av Covid-19. Vid flytt av datum meddelar Länsstyrelsen detta senast den 12 augusti. Denna utbildning kommer inte att genomföras digitalt.

Anmälan


Observera att antalet platser är begränsade. Länsstyrelsen Jönköping förbehåller sig rätten att fördela platserna. För verksamheter utöver målgruppen erbjuds platser om utrymme finns till en kostnad av 800 kr per deltagare/dag.

VAR: Elite Stora Hotellet i Jönköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt för socialtjänst och kvinnojourer.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Vid allergier, kostval och ev. tillgänglighetsbehov (ex hörslinga) meddela anna.alm.martensson@lansstyrelsen.se

Kontakt