11- 12 feb 2021 klocka 00.00 - 00.00

Utreda barn som upplevt våld

En bild på en grön sko på en ungdom

Under dessa utbildningsdagar får du möjlighet att fördjupa din kunskap kring att utreda barn som upplevt våld inom ramen för en barnavårdsutredning

Länsstyrelsen erbjuder, i samverkan med Kommunal utveckling och Barnahus i Jönköpings län, en utbildning för länets socialsekreterare inom socialtjänstens barn och ungdomsvård samt familjerättssekreterare gällande våld i barnavårdsutredningar.

Innehåll

Utbildningen fokuserar på hur upplevt/bevittnat våld kan uppmärksammas och synliggöras i barnavårds-utredningar, hur utredande samtal med våldsutsatt förälder, våldsutövande förälder och barn kan se ut, utmaningar, möjligheter, teori blandas med praktik.

Program dag 1

  • Forskning, teori och praktisk erfarenhet om barn som upplever våld i nära relationer; våldets uttryck ur barnets perspektiv, våldets konsekvenser, barns strategier, våld och föräldraskap
  • Lagstiftning som påverkar socialnämndens arbete med barn som upplever våld i nära relationer

Program dag 2

  • Hur lagstiftningen kan omsättas i praktiken
  • Vad bör och kan en barnavårdsutredning om upplevt våld innehålla
  • Våld i barnavårdsutredningar- utmaningar och möjligheter
  • Att dokumentera våldet.
  • Praktiskt utredningsarbete
  • Att ha utredande samtal med våldsutövande föräldrar
  • Att ha utredande samtal med våldsutsatta föräldrar
  • Samverkan

Utbildningen består bland annat av föreläsning, grupparbete med utredningar och riskbedömningar om barn som upplever våld i nära relationer.

Föreläsare

Linn Moser Hällen; socionom och föreläsare om våld i nära relationer med lång erfarenhet av handläggning, samordning och arbetsledning i arbetet med våld i nära relationer inom socialtjänsten. En av författarna till boken Våld i nära relationer socialt arbete i forskning, teori och praktik.

Marina Berman; socionom med lång erfarenhet av socialt arbete med barn som är utsatta för och/ eller upplever våld i nära relationer. Hon har även lång erfarenhet av att arbeta med barnavårdsutredningar och familjerättsliga utredningar.

Målgrupp

Utbildningen kan rikta sig till utredande socialsekreterare, metodstödjare, 1:e social-sekreterare, barn- och unga inom kommunal socialtjänst samt familjerättssekreterare.

Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Vi uppmuntrar till att ni deltar med flera personer från er arbetsgrupp om detta är möjligt. Detta eftersom vi har erfarenhet av att det då blir enklare att implementera sina nya kunskaper.

Anmälan till utbildningen görs på Kommunal utvecklings webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VAR: Digitalt via Zoom

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt