11- 12 feb 2021 klocka 00.00 - 00.00

Utreda barn som upplevt våld inom socialtjänsten

En bild på en grön sko på en ungdom

Under dessa utbildningsdagar får du möjlighet att fördjupa din kunskap kring att utreda barn som upplevt våld inom ramen för en barnavårdsutredning

Utbildningens innehåll

Utbildningen fokuserar på hur barn som upplevt/bevittnat våld kan uppmärksammas och synligöras i barnavårdsutredningar, hur utredande samtal med våldsutsatt förälder, våldsutövande förälder och barn kan se ut. Vilka utmaningar och möjligheter finns det? Utbildningen blandar teori och praktik.

Målgrupp

Utbildningen kommer att rikta sig till kommunal socialtjänst i Jönköping län med fokus på socialsekreterare, metodstödjare, 1:e socialsekreterare inom barn och ungdom samt familjerättssekreterare.

Föreläsare

Linn Moser Hällen och Marina Berman


ANMÄLAN FÖR DENNA UTBILDNING ÖPPNAR HÖSTEN 2020 OCH MER INFORMATION KOMMER DÅ.


VAR: Meddelas senare

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 jan 2021

Kontakt