01 apr 2020 klocka 13.00 - 16.00

Gräsbränning - skötsel av ängar

Lär dig bränna gräsmarker, anlägga ängar och gynna pollinatörer!

Förr var det en vanlig syssla att elda bort gammalt torrt gräs för att gynna ny vegetation. På senare år har metoden återigen tagits i bruk och intresset ökat. Nu har du möjlighet att lära dig att elda på ett säkert sätt.

Vi ses på parkeringen i Röttle. Där delar Ingvar Claesson från Länsstyrelsen i Västra Götalands län med sig av sin kunskap och egna erfarenheter kring gräsbränning i naturbetesmarker. Vi får även höra tips hur man gör för att skapa eller restaurera fram en äng och varför ängen är så värdefull, framförallt för våra pollinerare och för biologisk mångfald. Om väderförhållandena tillåter genomför vi sedan en gräsbränning i Röttle.

VAR: Parkeringen i Röttle

KOSTNAD: Kostnadsfritt men ta med fika

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping