08 maj 2020 klocka 09.00 - 15.00

Inställt Fördjupningskurs MI - personer med våldsproblematik i nära relation

Symbolbilder

Under denna dag får du möjlighet att fördjupa dig kring MI och samtal med den som använder våld i nära relation

Denna utbildningsdag är inställd på grund av Covid-19. Nytt datum för utbildning (september) kommer inom kort.

Alla som kommer i kontakt med personer som utövar våld i nära relation kan spela en viktig roll i att bryta ambivalens och skapa motivation till förändring. MI är vägledande och utgår från där de klienten befinner sig i en förändringsprocess. Personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra verksamheter kan därför spela en viktig roll och ge ett bra stöd med hjälp av MI till de personer som använder våld i sin nära relation.

Utbildningen erbjuds av Region Jönköping och Länsstyrelsen. Utbildningens fokus kommer att vara i hur du som professionell kan använda MI som en del av samtalet med personer som har våldsproblematik.

Under dagen kommer du att få utforska
- Att ta upp frågan kring våld – hur kan du göra?
- Specifika utmaningar och möjligheter med MI i mötet med våldsutövare
- Möjlighet att utforska hur MI-verktyg kan användas i samtal
- Hur kan jag motivera till att söka hjälp?
- Vilken stöd och behandling finns i Regionen?

Aktiviteten riktar sig till
Yrkesverksamma inom socialtjänsten, Region och idéburna organisationer som möter vuxna med våldsproblematik i nära relation samt andra aktörer som möter denna målgrupp. Dina förväntade förkunskaper är grundkurs MI.

Utbildare

Dan Rosenqvist arbetar på samtalsmottagningen Alternativ till våld inom Regionen i Jönköpings län. Dan är psykolog och KBT-terapeut och har en gedigen erfarenhet kring att arbeta med vuxna som har våldsproblematik. Dan har skrivet ett kapitel i boken ”Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer”.

VAR: Elite Stora Hotell i Jönköping

KOSTNAD: Ingen kostnad för kommuner, Region, myndigheter och idéburna organisationer. För privata aktörer är kostnaden 800 kr.

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt