26 maj 2020 klocka 08.30 - 16.15

Narkotikakonferens med fokus på förebyggande metoder och tidig upptäckt

tunnel

Vilka metoder finns för att förebygga bruk av narkotika? Hur kan vi arbeta för tidig upptäckt av narkotikabruk? Med en mer omfattande användning och tillgång till narkotika under 2000-talet, och en negativ förändring av ungdomars riskuppfattning kopplade till droger så är dessa frågor högst aktuella.

Länsstyrelserna i Syd tillsammans med Polisen och Centralförbundet för alkohol- och narkotika (CAN) bjuder in till en kunskapshöjande konferens med fokus på förebyggande metoder och tidig upptäckt av narkotikabruk. Konferensen är en fortsättning på den narkotikakonferens som genomfördes i höstas med fokus på kartläggning och lägesbild.

Ta chansen att delta på södra Sveriges största konferens om narkotika! Förmiddagen ger en bild av narkotikautvecklingen i Sverige och senaste forskningen gällande skadeverkningar av cannabis. Eftermiddagen består av valbara spår där fokus är narkotikaförebyggande metoder bland barn och unga, metoder för tidig upptäckt av narkotikabruk och arbetsgivarens roll. Exempel på teman som berörs är; tillsammans mot nätdroger, ANDTS-coacher, SMADIT (samverkan mot alkohol och droger i trafiken), Folkhälsomyndighetens uppdrag gällande narkotikaförebyggande metoder och nya riktlinjer för drogtester på arbetsplatsen.

Bland annat medverkar Maria Renström, f.d. chef för regeringens ANDTsekretariat och expert på narkotikafrågor vid WHO, Ulric Hermansson, forskare Karolinska Institutet och ett flertal andra.

Målgrupp: Dagen riktar sig till dig som är förtroendevald, beslutsfattare eller tjänsteperson inom rättsväsende, myndigheter, kommun, region, idéburen sektor och näringsliv.

Anmälan till konferensen öppnas upp inom kort. Håll utkik på Länsstyrelsens hemsida för program och anmälan till den kostnadsfria konferensen

VAR: Konserthuset, Växjö

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt